Hoppa till huvudinnehåll

Uppförandekod

ADAMA är ett globalt företag som bedriver verksamhet i mer än 100 länder över hela världen, i en arbetsmiljö som är utmanande på grund av bland annat skillnaderna i kultur, seder och rättssystem i varje land. Vår bransch är föremål för ständig granskning av flera intresserade organisationer och för allmänheten, där höga krav förväntas av oss.

ADAMAs uppförandekod är en vägledning för de etiska standarder som förväntas av alla våra anställda som företrädare för koncernen, när de arbetar med statliga myndigheter, leverantörer, kunder, konkurrenter och det samhälle där vi bedriver vår verksamhet. Den beskriver vårt affärsmässiga, sociala och miljömässiga ansvar och anger tydligt de standarder vi förväntar oss av våra medarbetare och våra partners.

Uppförandekoden fastställer inga nya uppföranderegler, den formaliserar snarare de accepterade och sedvanliga uppförandereglerna för ADAMA. För att uppfylla dessa standarder måste vi alla ta personligt ansvar för att agera på ett etiskt och ansvarsfullt sätt med integritet och genom att förstå vad detta innebär och varför det är så viktigt. ADAMA och dess anställda bör alltid sträva efter att förbättra och främja uppförandekoden.