Hoppa till huvudinnehåll
Herbicider

Ethosat

Mot ogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor.

Ethosat_dunk_2023

Vår lösning

Ethosat® är godkänd för användning mot ogräs i odlingar av sockerbetor, foderbetor och rödbetor. Behandling med Ethosat® ger bäst effekt vid sprutning på små ogräs, utan att hänsyn tas till betorna storlek.

  • Bästa resultat uppnås på saftspända ogräs under goda tillväxtbetingelser
  • Ethosat® är regnfast 2 timmar efter behandling
  • Behandling i perioder med mycket varmt väder och starkt solsken bör undvikas
  • Morgonbehandling är att föredra framför eftermiddagsbehandling
  • Behandling bör ej ske vid risk för frost
  • Effekten är oberoende av jordart eftersom det i huvudsak är bladverkan som uppnås vid tillåtna doseringar
  • Tillsättning av olja i tankblandningar ökar effekten av Ethosat®. Dock rekommenderas ingen oljetillsats om temperaturen överskrider 20 grader.

Om inte de optimala betingelserna uppfylls kan effekten försämras.

Bäst effekt uppnås vid användning av Ethosat® i ett sprutprogram för betor i blandning med andra betherbicider. Ethosat® får användas 1-3 gånger per säsong vart tredje år med maximal total dos på 0,6 L/ha. Vid delad behandling rekommenderas att använda Ethosat® i behandling 1 och 2. Kontrollera effekten genom att lämna en obehandlad yta på minst 25 m2 i fältet.

Vattenmängd: 100-400 L/ha.