Objevte laboratoř firmy Adama

Adama LAB je aplikace pro mobilní zařízení s operačním systémem Android nebo iOS usnadňující farmářům, agronomům a všem profesionálním pěstitelům identifikaci případných problémů v devíti základních plodinách.

 

V případě, že si farmář není jistý, jaká choroba, plevel či škůdce se na jeho poli vyskytují, může si svůj předpoklad/hypotézu ověřit porovnáním s databází bezmála 150 nejčastějších fytopatologických problémů, které mohou v pěstovaných kulturách škodit.

 

Aplikace také obsahuje doporučení, kterými přípravky z nabídky Adama CZ je možné vybraný problém vyřešit i s ohodnocením jejich účinnosti.

 

Aplikaci obsahuje funkci Odeslat dotaz. Náš zkušený expert na základě zaslaných fotografií a popisu pomůže určit, o jaký problém se jedná a jaké může být jeho řešení.

 

To vše zdarma a s garantovanou dobou odezvy. Odpověď na Váš dotaz přijde pohodlně přímo do aplikace včetně doporučení, jakým způsobem problém vyřešit nebo s odborným souhrnem současných znalostí k diagnostikované problematice.