Coltrane®

Postemergentně není pozdě

Coltrane obrázek

Škodlivý činitel

  • plevele dvouděložné

Ochrana rostlin

Herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro postemergentní hubení dvouděložných jednoletých a vytrvalých plevelů v kukuřice

 

Výhody použití

  • Kombinace se synergickým účinkem na celé spoektrum dvouděložných plevelů v kukuřici
  • Použití bez omezení v OP II podzemních vod
  • Použití bez omezení na svažitých pozemcích
  • Pro posílení účinku na ježatku a další trávovité plevele doporučujeme tankmix s Nicogan 1 l/ha, který pak tvoří kompletní řešení za dobrou cenu.

Coltrane balení

Coltrane balení

Účinná látka

50 g/l mesotrione
120 g/l dicamba