נימיץ

קוטל נמטודות מקבוצה כימית חדשה להדברת נמטודות יוצרות עפצים בירקות

נימיץ

מזיקים עיקריים

  • נמטודות

    Nematotds
Logo Nimitz
Nimitz brochure

חומר פעיל

Fluensulfone

גזר

חציל

עגבנייה

פלפל

קישוא