História Adama Slovensko

Adama je na Slovensku nástupníckou spoločnosťou firmy Agrovita. Je súčasťou novej, zjednotenej globálnej spoločnosti Adama. Celosvetovo pôsobiaca spoločnosť Adama vznikla zlúčením a spojením mnohých firiem, niektorých z vyše sedemdesiatročnou históriou v oblasti agrochémie.

Adama Agriculture Slovensko spol. s r.o., je nástupkyňou spoločnosti Agrovita, ktorá bola založená v roku 1991 Ing. Jozefom Hässlerom zaoberajúcou sa predajom prípravkov na ochranu rastlín a hnojív na slovenskom a českom trhu. 

V roku 2013 sa Agrovita stala dcérskou spoločnosťou nadnárodnej skupiny Makhteshim Agan Industries, ktorá vznikla zlúčením pôvodne samostatných izraelských firiem Makhteshim a Agan a to zo zámerom poskytovať lepšie a komplexnejšie služby v oblasti vývoja, výroby a distribúcie prípravkov na ochranu rastlín s viac ako 70 ročnou tradíciou.

V každej dekáde od svojho vzniku spoločnosť rozširovala svoje výrobné a obchodné kapacity s víziou prinášať a zlepšovať kvalitu riešení v ochrane rastlín.

Naša história