Kto sme/naše hodnoty

Adama ako nástupca spoločnosti Agrovita je jedným z popredných dodávateľov komplexných riešení v ochrane rastlín.

Zjednodušujeme

Súčasné poľnohospodárstvo je zložité a plné výziev. Chceme preto, v spolupráci s pestovateľmi, distribútormi a širšou poľnohospodárskou verejnosťou hľadať cesty ako ho zjednodušiť. Neustále skúmame možnosti ako do ochrany rastlín vniesť jednoduché, praktické a inovatívne riešenia. A nielen tam...

Pomáhame poľnohospodárom rásť

Hospodárenie sa neodohráva len na pôde. Podporujeme farmárov aj v širších súvislostiach – od sejby po predaj, od ich práce na poliach po podporu ich aktivít vo voľnom čase. Budeme sa usilovať taktiež o rast celospoločenského statusu poľnohospodára.

Spájame ľudí

Naše partnerstvo s farmármi budujeme na princípoch otvorenosti, úprimnosti a rýchlej komunikácie. Použijeme digitálne technológie, ktoré umožnia ľuďom navzájom sa spájať a tým posúvať poľnohospodárstvo vpred. 

Otvárame nové možnosti 

Rozumieme, že poľnohospodárstvo sa musí neustále prispôsobovať meniacim sa podmienkam. Naše pôsobenie na rýchlo rastúcich trhoch nám umožňujem spolupracovať s farmármi v každej časti sveta. 

Napĺňame odkaz dedičstva 

Pred rokmi sme boli súčasťou príbehu, ktorý pomohol izraelským farmárom zazelenať púšť a naštartovať tak národnú prosperitu. Teraz ponúkame to isté v celosvetovom meradle. Poľnohospodár môže len ťažko tento dôležitý krok uskutočniť sám. A to je dôvod, prečo my,Adama, chceme ruku v ruke s farmármi – jednoducho rásť spolu.

Simply. Grow. Together.

Spoločne k dosiahnutiu cieľa - ADAMA
Vyrástli sme z malého kúska zeme v púšti a rast je to čo máme v srdci. Je čas jednoducho rásť spolu. ADAMA