Logo spoločnosti ADAMA

Logo Adama vyjadruje náš zámer postaviť farmára do centra našej pozornosti.

Logo symbolizuje značku

Naším logom je štylizované písmeno A. Odráža tri písmena A v názve spoločnosti Adama. 

Je to šípka ukazujúca hore, je to univerzálne vyjadrenie rastu.


Logo Adama má tri vrstvy:

  • jadro predstavuje farmára ktorý je v centre našej pozornosti
  • telo reprezentuje poľnohospodárstvo a rast
  • vonkajšia vrstva predstavuje náš zámer, ako Adama a jej partneri chcú byť nápomocní v riešení výziev poľnohospodárstva

Logo rovnako symbolizuje pôdu v rukách pestovateľa.

Adama Logo