Symfónia D-dur pre repku

Dirigent

2 – zložkový, špecialista na ochranu listov a krčkov repy. Double azol technológia pre dvojnásobnú ochranu. Systémový, fungicídny prípravok špeciálne vyvinutý pre morforeguláciu a ochranu repky ozimnej a repky jarnej proti fómovej hnilobe. V repke podporuje prezimovanie, vitalitu, skracuje výšku rastlín a obmedzuje poliehanie.

Dirigent v repke

Kľúčový škodlivý činiteľ

  • fómová hniloba

  • morforegulácia porastu

  • biela hniloba (vedľajší účinok)

  • alternária (vedľajší účinok)

Ochrana rastlín

Výhody použitia:      

 

  • výborný pomer ceny a výkonu
  • silný systémový účinok, translaminárny pohyb a šírenie účinnej látky aj do nových prírastkov
  • preventívny, razantný kuratívny a eradikatívny účinok (double azol)
  • vynikajúca kombinácia liečebného a morforegulačného účinku v repke
  • odolnosť proti zmyvu dažďom už 1 hodinu po aplikácii
  • obsahuje technológiu pre maximalizáciu úrod

 

Pôsobenie prípravku

Dirigent  je dvojzložkový systémový fungicíd určený pre jesennú a jarnú ochranu repky proti fómovej hnilobe a morforeguláciu porastov ako podpory prezimovania, skrátenie výšky rastlín a obmedzenie poliehania pre maximálnu úrodu.

Účinná látka difenoconazole zo skupiny triazolov zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy ergosterolu v bunkových membránach - pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI). Difenoconazole je systémová fungicídna látka poskytujúca dlhotrvajúci preventívny a kuratívny účinok. Je absorbovaná listami a v rastline sa šíri akropetálne (smerom k novým prírastkom) a translaminárne.

Účinná látka tebuconazole zo skupiny triazolov inhibuje biosyntézu ergosterolu, ktorý je nevyhnutný na výstavbu bunkových membrán patogénnych organizmov. Tebuconazole má hĺbkový a systémový účinok, v rastlinách je pozvoľne akropetálne transportovaný.

 

Dávka: 0,8 l/ha proti fómovej hnilobe a morforeguláciu porastu

 

Termín aplikácie:

Repku ozimnú pri jesennej aplikácii ošetrujte optimálne od rastovej  fázy BBCH 14 (4. list vyvinutý) do konca jesennej vegetácie. Pri jarnej aplikácii ošetrujte repku od rastovej fázy BBCH 31 (začiatok predlžovacieho ratu) do  rastovej fázy BBCH 59 (prvé korunné lupienky viditeľné, kvetné pupene ešte stále uzavreté). V priebehu sezóny  ošetrujte maximálne 2x (1x na jeseň, 1x na jar). Dávka vody: 100 - 400 l/ha.

 

Informácie o možnej fytotoxicite a odrodovej citlivosti

Dirigent  je pri dodržaní odporúčaní uvedených v etikete veľmi šetrný k ošetrovaným plodinám.

DoubleAzol technológia pre maximalizáciu úrod repky.

Účinné látky

100 g/l difenoconazole,  250 g/l tebuconazole v EC formulácii

fázy repky