Doprajte bezpečný štart vašim obilninám!

Seedron

Fungicídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie (FS) určené na ochranu osiva pšenice, jačmeňa, tritikale, raže a ovsa proti širokému spektru hubových chorôb.

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • mazľavé snete

 • prašná sneť pšeničná

 • fuzariózy

 • pleseň snežná

 • prašná sneť jačmenná

 • prúžkovitosť jačmeňa

 • hnedá škvrnitosť jačmeňa

 • sneť steblová a ovsová

Ochrana rastlín

Výhody použitia

 • Synergia pôsobenia účinných látok so systémovým a viacstranným kontaktným účinkom 
 • Vynikajúca kontrola plesne snežnej a celého rodu Fusarium spp. zaisťuje dobrý zdravotný stav mladých rastlín a bezpečné prezimovanie ozimín.  
 • Komfortné pracovné vlastnosti a nízka viskozita
 • Aplikácia bez potreby ďalších zmáčadiel
 • Vysoká pokryvnosť, vyfarbenosť osiva a stupeň namorenia
 • Prvotriedne hodnoty testov prašnosti t.j. výrazné zníženie prašnosti   počas morenia a manipulácie
 • Praktické použitie pre malých aj veľkých pestovateľov
 • Výborný pomer ceny a účinku

 

Pôsobenie

Seedron je nové dvojzložkové moridlo vyznačujúce sa unikátnym komplexom účinných látok, aktivovaných počas klíčenia a čiastočne translokovaných do klíčiacej rastliny. Až 3 týždne po vzídení chráni pred chorobami prenosnými osivom, ako mazľavá a prašná sneť, fuzariózy, prúžkovitosť a hnedá škvrnitosť jačmeňa, ako aj problematickou plesňou snežnou. Synergické pôsobenie kontaktného fludioxonilu a systémového tebuconazolu poskytuje dlhodobý účinok. Naviac, moderná formulácia zabezpečuje priľnavosť na osive, odolnosť proti oteru aj po mesiacoch skladovania.
 

Technologický postup morenia

Seedron sa aplikuje bežnými aplikačnými zariadeniami, obvyklými pre morenie osiva. Pre lepšiu distribúciu moridla odporúčame riediť vodou v pomere 1:1 - 1:2.  Pred samotným morením je potrebné prípravok Seedron  dôkladne premiešať, homogenizovať. Rovnako musí byť zaistené dôkladné premiešanie moriacej kvapaliny s ošetrovaným osivom. Po ukončení morenia moričku vypláchnite a oplachovú vodu použite na prípravu nasledujúcej moriacej emulzie.

Dávka: 1 l/t osiva

Dávka vody: 1:1 - 1:2 

Balenie: 1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 200 l, 1000 l 

basketbalista

Účinná látka

50 g/l fludioxonil, 10 g/l tebuconazole