Doprajte bezpečný štart vašim obilninám!

SEEDRON

Fungicídne moridlo vo forme stabilnej suspenzie (FS) určené na ochranu osiva pšenice, jačmeňa, tritikale, raže a ovsa proti širokému spektru hubových chorôb.

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • mazľavé snete

 • prašná sneť pšeničná

 • fuzariózy

 • pleseň snežná

 • prašná sneť jačmenná

 • prúžkovitosť jačmeňa

 • hnedá škvrnitosť jačmeňa

 • sneť steblová a ovsová

Ochrana rastlín

Výhody použitia

 • synergia pôsobenia účinných látok so systémovým a viacstranným kontaktným účinkom,

 • vynikajúca kontrola plesne snežnej a celého rodu Fusarium spp. zaisťuje dobrý zdravotný stav mladých rastlín a bezpečné prezimovanie ozimín,

 • komfortné pracovné vlastnosti a nízka viskozita,

 • vysoká pokryvnosť, vyfarbenosť osiva a stupeň namorenia,

 • aplikácia bez potreby ďalších zmáčadiel,

 • prvotriedne hodnoty testov prašnosti, t.j. výrazné zníženie prašnosti počas morenia a manipulácie,

 • praktické použitie pre malých aj veľkých pestovateľov

 • výborný pomer ceny a účinku

 

Pôsobenie prípravku
Seedron je nové dvojzložkové moridlo vyznačujúce sa unikátnym komplexom účinných látok, aktivovaných počas klíčenia a čiastočne translokovaných do klíčiacej rastliny. Až 3 týždne po vzídení chráni pred chorobami prenosnými osivom, ako mazľavá a prašná sneť, fuzariózy, prúžkovitosť a hnedá škvrnitosť jačmeňa, ako aj problematickou plesňou snežnou. Synergické pôsobenie kontaktného fludioxonilu a systémového tebuconazolu poskytuje dlhodobý účinok. Naviac, moderná formulácia zabezpečuje priľnavosť na osive, odolnosť proti oteru aj po mesiacoch skladovania.

Technologický postup morenia
Seedron sa aplikuje bežnými aplikačnými zariadeniami, obvyklými pre morenie osiva. Pre lepšiu distribúciu moridla odporúčame riediť vodou – dávka vody: 1 -1,5 l na 1 l moridla. Pred samotným morením
je potrebné prípravok Seedron dôkladne premiešať, homogenizovať. Rovnako musí byť zaistené dôkladné premiešanie moriacej kvapaliny s ošetrovaným osivom. Po ukončení morenia moričku vypláchnite a oplachovú vodu použite na prípravu nasledujúcej moriacej emulzie.

Registrácia: v pšenici, jačmeni, tritikale, raži a ovsi

Dávka: 1 l/t osiva

Balenie:  5 l

Dávka vody:  1 – 1,5 l na 1 l moridla

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Účinná látka

50 g/l fludioxonil, 10 g/l tebuconazole