Vymaže škodcov mnohých plodín.

DINASTIA

Poľnohospodárskou praxou overený, širokospektrálny, kontaktný insekticídny prípravok vo forme emulzie olej vo vode, určený na reguláciu výskytu cicavých a žravých škodcov v poľnohospodárstve a záhradníctve.

vymazávané škodce zmizíkom

Kľúčový škodlivý činiteľ

 • žraví a cicaví škodcovia

 • kohútiky

 • zunčavka jačmenná

 • vijačka kukuričná

 • kukuričiar koreňový

 • krytonosy

 • blyskáčik repkový

 • byľomor kelový

 • skočky a strapky

 • obaľovač jablčný

Ochrana rastlín

Výhody použitia:        

 • dotykový a požerový jed s repelentným účinkom
 • široké spektrum škodcov v mnohých plodinách
 • účinkuje aj pri nižších teplotách, nepoužívajte pri t ≥ 25°C
 • rýchly nástup účinku
 • odolnosť proti zmyvu dažďom
 • nepôsobí na dravé roztočce
 • široká kombinovateľnosť s fungicídmi, herbicídmi a listovými hnojivami
 • povolený v IP mnohých plodín

Pôsobenie prípravku

Deltamethrin , účinná látka prípravku Dinastia, je svetlostabilný syntetický pyretroid. Pôsobí ako dotykový a požerový jed. Nemá systémový účinok, preto je potrebné, aby boli postrekom rovnomerne ošetrené všetky časti rastlín, najlepšie zvýšením tlaku postrekovača resp. použitím podpory vzduchu v prípade, že sa škodca nachádza na spodnej strane listov.

 

Detaily dávkovania nájdete v priloženej etikete na pravej lište. 

 

Pokyny pre aplikáciu:

Obilniny:

Proti byľomorovi sedlovému ošetrujte cca 1 týždeň po vrchole náletu do žltých misiek. Proti kohútikom ošetrujte počas liahnutia vajíčok (2/3 vyliahnutých lariev). Proti voškám aplikujte od konca kvitnutia do začiatku tvorby obilky.

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

Ovos:

Proti zunčavke jačmennej ošetrujte prvýkrát vo fáze 2-3 listov a opakujte do 7 dní po vyklasení hlavného stebla.

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 1 x

Kukurica na zrno:

Proti vijačke kukuričnej ošetrujte asi 1 týždeň po vrchole náletu do svetelných lapačov, ak sa obnoví výraznejší vrchol, opakujte  o 7-10 dní.

Proti kukuričiarovi koreňovému ošetrujte podľa signalizácie. Termín aplikácie je spravidla zhodný s termínom ošetrenia proti vijačke.

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

Zemiak a rajčiak :

Proti pásavke zemiakovej ošetrujte v období maximálneho liahnutia lariev, obyčajne v dobe, keď prvé vyliahnuté larvy dosiahnu 3.stupeň. V oblastiach, kde sa zistil slabší účinok pyretroidov na pásavku zemiakovú je nutné takéto prípravky aspoň na jeden rok z používania vynechať.

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

Bôb na zrno:

Proti strapkám aplikujte pred alebo na začiatku kvitnutia, proti voškám pri ich výskyte.

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

Šošovica:

Proti plodomorovi šošovicovému ošetrujte prvýkrát pri objavení 3.poschodia kvetných pukov, druhýkrát po 14 dňoch.

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

Repka ozimná, Repka jarná, Horčica

Proti piliarke repkovej a skočkám ošetrujte od vzchádzania do konca októbra. Prvé ošetrenie proti blyskáčikovi vykonajte na začiatku predlžovacieho rastu, kedy základ kvetenstva je krytý zelenými lístkami a rastliny sú asi 20 cm vysoké, pričom sú súčasne ničené aj krytonosy. Ďalej ošetrujeme v období objavovania sa prvých púčikov na okrajoch kvetenstva až počas zakvitania (2-3 chrob./kvetenstvo). Prípravok účinkuje aj pri nízkych teplotách. Proti krytonosovi repkovému a štvorzubému prípravok používajte na začiatku náletu chrobákov do porastu repky. Proti krytonosovi šešuľovému a byľomorovi kelovému ošetrujte od fázy žltého púčika do konca plného kvitnutia.

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

Ľan:

Proti skočkám ošetrujte od vzídenia do fázy stromčeka.

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 1 x

Lucerna:

Proti bzdôškam ošetrujte podľa signalizácie v období od začiatku maximálnej tvorby kvetných pukov, najneskôr pred začiatkom kvitnutia a pri dokvitaní. Proti strapkám ošetrujte pred kvitnutím.

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

Trávy - množiteľské porasty:

Proti bzdôškam ošetrujte pri výskyte škodcu vo fáze steblovania.

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 1 x

Brokolica, Karfiol, Kel ružičkový, Kapusta hlávková, Kapusta čínska:

 

Kaleráb :

Proti skočkám aplikujte prípravok tesne po vzídení alebo výsadbe. Proti piliarke repkovej v čase výskytu. Proti húseniciam rôznych motýľov na začiatku liahnutia lariev.

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

Reďkovka:

Množiteľské porasty proti piliarke repkovej a krytonosom ošetrite v čase výskytu. Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

Mrkva, petržlen, paštrnák:

Proti psote, bzdôškam, obaľovačom ošetrujte semenné porasty pred kvitnutím.

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

Jabloň:

Proti obaľovačovi jablčnému ošetrujte podľa signalizácie, t.j. asi týždeň po vrchole náletu motýľov do feromónových lapačov.

Dávka vody: 500-2000 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

Čerešňa:

Proti vrtivke čerešňovej ošetrujte podľa signalizácie, proti imágam asi týždeň po začiatku výletu škodcu.

Dávka vody: 500-2000 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

Jahoda:

Proti kvetovke jahodovej použite 200-2000 l aplikačného roztoku na ha a vysoký tlak. Aplikujte pred kvitnutím.

Dávka vody: 200-400 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Min. interval medzi aplikáciami: 7 dní

Vinič hroznorodý:

Podľa signalizácie (viď jabloň). Ošetrujte pri začiatku liahnutia húseníc obaľovačov. Húsenice prvej generácie sa obyčajne liahnu v druhej polovici mája, húsenice druhej generácie v druhej polovici júla. Ak let motýľov trvá dlhšie ošetrenie proti 1. a 2. generácii zopakujte. Aplikujte vo forme klasického postreku pri použití 600-2000 l postrekovej kvapaliny alebo vo forme rosenia. Pri rosení aplikujte prípravok traktorovými rosičmi v dávke 300-600 l pri prejazde každým medziradím. Prúd vzduchu s kvapôčkami insekticídu smerujte predovšetkým do zóny kvetenstva viniča hroznorodého.

Dávka vody: 300-2000 l/ha. Počet aplikácií: max 2 x

Interval medzi aplikáciami: 7 dní

Pre zabránenie vzniku rezistencie nezabudnite na nutnosť striedať insekticídy s rôznym mechanizmom účinku.

 

 

Povolenie v integrovanej produkcii

Prípravok Dinastia je povolený v IP: kapustová zelenina, reďkovka, rajčiak, zemiaky, jahoda,

 

Vplyv na užitočné a iné necieľové organizmy 

Použitie prípravku Dinastia môže predstavovať riziko pre necieľové článkonožce z čeľade PhytoseiidaeBraconidae

 

Balenie: 5 l

 

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Účinná látka

50 g/l deltamethrin