Dozrejú a neuniknú...

Superfix

Adjuvant registrovaný na obmedzenie predzberových a zberových strát repky olejnej, hrachu, fazule, bôbu, ľanu, slnečnice a sóje.

Superfix - zníženie predzberových a zberových strát

Ochrana rastlín

Výhody použitia

  • Obsahuje špecializovaný systém zmáčadiel
  • Bráni samovoľnému pukaniu a praskaniu šešúľ a strukov
  • Významne znižuje predzberové a zberové straty
  • Umožňuje prirodzené dozrievanie plodín
  • Zlepšuje kvalitatívne parametre semien
  • Možnosť použitia samostatne alebo spolu s glyfosátom a desikantmi
  • Biologicky ľahko odbúrateľný


Superfix je pomocný prípravok určený pre obmedzenie predzberových a zberových strát repky olejnej, slnečnice, sóje, strukovín atď. Vytvára na povrchu rastlín polopriepustnú (semipermeabilnú) membránu, ktorá neobmedzuje vysychanie šešúľ a strukov, ale súčasne zamedzuje prenikaniu vody do pletív. Takto zabraňuje samovoľnému praskaniu šešúľ a strukov pri dozrievaní,  a vypadávaniu semien pred zberom a počas zberu.

Dávka: 0,8 - 1 l /ha

Superfix  je možné použiť v TM kombinácii s desikantmi a s prípravkami na báze glyfosátu a diquatu, vždy v súlade s etiketou použitého prípravku.

Posledný termín aplikácie: pred zberom plodiny (fáza plnej zrelosti).

Maximálny počet ošetrení: 1 x za sezónu v danej plodine
Dávka vody: 150 – 300 l/ha

Repka olejná: aplikujte od fázy, kedy približne polovica šešúľ prešla zo zelenej na svetlo žltú farbu, čo je zvyčajne 3 - 4 týždne pred očakávaným zberom. Šešule sú v tomto čase ešte pružné a je možné ich medzi prstami ohnúť do tvaru písmena U.

Hrach: aplikujte v čase, kedy vlhkosť semien dosahuje cca 40 - 50%, struky sú ešte pružné, ale semená už získavajú nahorklú chuť.

Slnečnica: aplikujte v čase, kedy je vlhkosť nažiek v rozmedzí 25 – 30 %, približne 14 dní pred zberom.

Sója: aplikujte 3 až 4 týždne pred zberom.

V prípade silného zaburinenia, resp. potreby harmonizácie dozrievania nerovnomerných porastov je možná aj TM kombinácia s Glyfoganom Super, resp. desikantmi. Po aplikácii nádrž, čerpadlo a hadice prepláchnite ne-iónovým čistiacim prostriedkom.

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Účinná látka:

420 g/l karboxylový styrén butadién kopolymér