Preskočiť
Fungicíd

MIRADOR UNI

NAJLEPŠÍ LIBERO MEDZI FUNGICÍDMI

Mirador UNI

Širokospektrálny, dvojzložkový, systémový fungicíd určený na ochranu repy cukrovej, repy kŕmnej, slnečnice, repky ozimnej a jarnej, sóje, pestreca mariánskeho, repice olejnatej, ľaničníka siateho, horčice, kapusty sitinovej, maku, ľanu a konopy siatej proti hubovým chorobám.

Všeobecné informácie

Výhody použitia:      

  • Širokospektrálny fungicíd registrovaný v 12 plodinách
  • Synergické pôsobenie difenoconazolu + azoxystrobínu prináša kombináciu dlhodobej účinnosti s green efektom
  • Rýchly príjem a akumulácia azolovej zložky vo voskovej vrstvičke s vyššou odolnosťou proti dažďu
  • Kombinácia preventívneho a silného kuratívneho zásahu s translaminárnym pohybom v jednom „balíku“
  • Vhodný pre použitie od jari do jesene
  • Výborný pomer ceny a účinku

Pôsobenie prípravku

Prípravok MIRADOR UNI obsahuje kombináciu dvoch účinných látok - azoxystrobín a difenoconazole . 

Účinná látka azoxystrobín patrí do chemickej skupiny B- methoxyakrylátov (strobilurínové deriváty). Mechanizmus účinku spočíva v inhibícii transportu elektrónov pri dýchaní mitochondrií. Účinná látka preniká do pletív (translaminárny a systémový účinok). Preventívny účinok vyžaduje, aby bol prípravok aplikovaný pred alebo na začiatku infekcie. Azoxystrobín pôsobí dlhodobo, môže tak zabrániť vzniku novej infekcie počas 3–8 týždňov.

Účinná látka difenoconazole zo skupiny triazolov zastavuje vývoj húb inhibíciou biosyntézy ergosterolu v bunkových membránach - pôsobí ako demetylačný inhibítor (DMI).  Difenoconazole pôsobí systémovo a má preventívny a kuratívny účinok. Do rastliny preniká asimilačnými časťami, odkiaľ sa šíri do ostatných pletív akropetálne a translaminárne v priebehu jednej hodiny.

Odporučenie pre aplikáciu

Plodina Účel použitia Dávka/ha Ochranná doba
repka ozimná, repka jarná biela hniloba 1,0 l AT
slnečnica biela hniloba 1,0 l AT
repa cukrová,
repa kŕmna
hnedá škvrnitosť listov 1,0 l 35 dní

Prípravok MIRADOR UNI aplikujte preventívne alebo pri prvých príznakoch napadnutia.

Menej významné použitie prípravku povolené podľa § 18 zákona č. 405/2011 Z.z. v platnom znení:

Plodina Účel použitia Dávka / ha OD
pestrec mariánsky hubové choroby 1,0 l AT
repa kŕmna hrdza repová, ramuláriová škvrnitosť repy, múčnatka repová 1,0 l 35 dní
repica olejnatá biela hniloba, alternáriová škvrnitosť 1,0 l AT
ľaničník siaty biela hniloba, alternáriová škvrnitosť 1,0 l AT
horčica biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, pleseň belostná 1,0 l AT
kapusta sitinová biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, pleseň belostná 1,0 l AT
sója biela hniloba, antraknóza sóje, purpurová škvrnitosť sóje 1,0 l AT
mak biela hniloba, múčnatka stavikrvová, alternáriová škvrnitosť 1,0 l AT
ľan (na olej, vlákno a semeno) biela hniloba, hrdza ľanová, čerň ľanu 1,0 l AT
konope (na vlákno) biela hniloba 1,0 l AT

Pestovateľ používa prípravok na vlastné riziko, pokiaľ ide o účinnosť prípravku a jeho bezpečnosť pre plodinu! Pokusy biologickej účinnosti pre podporu menej významného použitia neboli realizované a preto účinnosť nemôže byť garantovaná!  Odrodová citlivosť, rezistencia ani fytotoxicita neboli hodnotené!

Tank mix s VELOCITY: Do postrekovej zmesi odporúčame pridať akcelerátor systémových fungicídov VELOCITY v dávke 0,25 l/ha, ktorý aktívne pomôže vtiahnuť účinnú látku do rastlinných pletív, čím zaistí vyššiu účinnosť zásahu proti chorobám.

Balenie: 5 l

Upozornenie

Fytotoxicita: Ak je prípravok MIRADOR UNI aplikovaný v súlade s platnou etiketou je tolerantný k ošetrovaným rastlinám.

Upozornenie: Prípravok MIRADOR UNI môže spôsobiť poškodenie jadrovín, preto zabráňte úletu postrekovej kvapaliny! Niektoré odrody jabloní sú veľmi citlivé na prípravok MIRADOR UNI. Postrekovač, ktorý bol použitý na aplikáciu prípravku MIRADOR UNI nepoužívajte na ošetrovanie jadrovín.

Zabráňte úletu postrekovej kvapaliny! Postrek nesmie zasiahnuť citlivé susediace plodiny!

Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a rešpektujte varovné vety a symboly.

Odporúčania pre aplikáciu

Repka ozimná, repka jarná

Dávka vody: 200-400 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1× v priebehu vegetácie.

Repku ozimnú a repku jarnú ošetrujte proti bielej hnilobe repky od rastového štádia, keď je 10% kvetov na hlavnom kvetenstve otvorených, hlavné kvetenstvo sa predlžuje (BBCH 61) do rastovej fázy koniec kvitnutia (BBCH 69).

 

 

Slnečnica

Dávka vody: 200-600 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 2× v priebehu vegetácie.

Interval medzi aplikáciami: min. 21 dní.

Slnečnicu ošetrujte od rastového štádia konca vývoja listov – začiatku predlžovania stonky (BBCH 20) až do rastového štádia keď je kvetenstvo (úbor) oddelené od najmladších listov (BBCH 55).

Repa cukrová, repa kŕmna

 

Dávka vody: 200-400 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 2× v priebehu vegetácie.

Interval medzi aplikáciami: min. 21 dní.

Repu cukrovú, repu kŕmnu  ošetrujte od rastového štádia kompletného pokrytia pôdy – listy pokrývajú 90% pôdy (BBCH 39) až do termínu najneskôr 35 dní pred plánovaným zberom.

Pestrec mariánsky – hubové choroby

Dávka vody: 200 – 600 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1 × v priebehu vegetácie.

Aplikujte preventívne pred napadnutím rastlín, resp. na začiatku výskytu škodlivého organizmu, najneskôr do rastovej fázy: koniec kvitnutia (BBCH 69).

Repa kŕmna - hrdza repová, ramuláriová škvrnitosť repy, múčnatka repová

Dávka vody: 200 - 400 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 2 × v priebehu vegetácie.

Interval medzi aplikáciami: min. 21 dní.

Repu kŕmnu  ošetrujte od rastového štádia kompletného pokrytia pôdy – listy pokrývajú 90% pôdy (BBCH 39) až do termínu, keď koreň repy kŕmnej dosiahol zberovú veľkosť (BBCH 49).

Posledné ošetrenie by sa malo vykonať najmenej 35 dní pred plánovaným zberom. Obdobie od poslednej aplikácie produktu na rastliny určené na kŕmenie zvierat, až do dňa, keď môžu byť týmito rastlinami kŕmené zvieratá (ochranná doba na krmivo): 35 dní.

Repica olejnatá, ľaničník siaty - biela hniloba, alternáriová škvrnitosť (Alternaria spp.) Kapusta sitinová - biela hniloba, alternáriová škvrnitosť (Alternaria spp.), pleseň belostná

Dávka vody: 200 - 400 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1x v priebehu vegetácie.

Repicu olejnatú, ľaničník siaty a kapustu sitinovú ošetrujte od rastovej fázy, keď sú prvé korunné lupienky viditeľné, kvetné puky sú stále uzavreté (žlté puky) (BBCH 59) do rastovej fázy koniec kvitnutia (BBCH 69).

Horčica - biela hniloba, alternáriová škvrnitosť (Alternaria spp.), pleseň belostná

Dávka vody: 200 - 400 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1× v priebehu vegetácie.

Horčicu ošetrujte od rastovej fázy, keď sú prvé korunné lupienky viditeľné, kvetné puky sú stále uzavreté (žlté puky) (BBCH 59) do rastovej fázy koniec kvitnutia (BBCH 69).

Sója - biela hniloba, antraknóza sóje (Colletotrichum spp.), purpurová škvrnitosť sóje (Cercospora kikuchii)

Dávka vody: 200 - 400 l/ha . Maximálny počet aplikácií: 1× v priebehu vegetácie.

Sóju ošetrujte od rastovej fázy, keď sú prvé korunné lupienky viditeľné, kvetné puky sú stále uzavreté (BBCH 59) do rastovej fázy plného kvitnutia: okolo 50 % kvetov otvorených (BBCH 65).

Mak - biela hniloba, múčnatka stavikrvová (Erysiphe polygoni), alternáriová škvrnitosť (Alternaria spp)

Dávka vody: 200 - 400 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1× v priebehu vegetácie.

Mak ošetrujte od rastovej fázy, keď sú prvé korunné lupienky viditeľné (puk ešte nie je rozvinutý) do rastovej fázy koniec kvitnutia (BBCH 59-69).

Ľan (použitie na olej, vlákno a semeno) - biela hniloba, hrdza ľanová (Melampsora linii), čerň ľanu (Alternaria linicola), Konope (na vlákno) - biela hniloba

Dávka vody: 200 - 400 l/ha. Maximálny počet aplikácií: 1× v priebehu vegetácie

Ľan (použitie na olej, vlákno a semeno) a konope (na vlákno) ošetrujte od rastovej fázy konca vývoja kvetenstva na hlavnom výhone (BBCH 59) do rastovej fázy koniec kvitnutia (BBCH 69).

Konope nesmie byť použité na potravinárske alebo kŕmne účely!