Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ειδικά Προϊόντα

Flupack Dacus

Ετοιμόχρηστη παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης για την καταπολέμηση του δάκου.

dacus

Ετοιμόχρηστη παγίδα προσέλκυσης & θανάτωσης (attract & kill) για την καταπολέμηση του δάκου στην καλλιέργεια της ελιάς με τη μέθοδο της μαζικής παγίδευσης. Η παγίδα στηρίζεται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών ουσιών και στόχος είναι το έντομο να έρθει σεεπαφή με την εσωτερική επιφάνεια της παγίδας, η οποία είναι εμποτισμένη με πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο (deltamethrin).