Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Λάρισα

Lebron 0.5 G

Τροποποίηση έγκρισης
Λάρισα

Τροποποίηση της με αριθμό 14694 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LEBRON 0.5 GR (δ.ο tefluthrin 0,5% β/β), ως προς τα εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης, τα στοιχεία στις ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί καθώς επίσης και τις δηλώσεις προφύλαξης του σκευάσματος

http://wwww.minagric.gr/greek/data/LEBRON-05GR-tr21-erg-par-sysk-fasma-eidikes-clp-14693.pdf

Τροποποίηση έγκρισης

16.07.2021