Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
mavrik_1

Mavrik Aquaflow

Διεύρυνση της άδειας διάθεσης στην αγορά ως προς το φάσμα δράσης
mavrik_1

Διεύρυνση της με αριθμό 14604 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος  (εντομοκτόνο) MAVRIK AQUAFLOW (tau-fluvalinate 24% β/ο) ως προς το φάσμα δράσης (διεύρυνση σε ήσσονος σημασίας χρήσεις), τις δηλώσεις προφύλαξης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Διεύρυνση φάσματος δράσης

18.11.2021