Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα

Laincoil

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής.

laincoil

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14605/28.03.2017

Γενικές πληροφορίες

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές και αυγά.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Ακτινίδια Ακάρεα-Metatetranychus ulmi 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
Αμπέλι επιτραπέζιο Ακάρεα-Eriophyes vitis 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψευδόκοκκος 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Αμπέλι οινοποιήσιμο Ακάρεα-Eriophyes vitis 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψευδόκοκκος 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Αμυγδαλιά Ακάρεα-Aceria sheldoni 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Aculus pelekassi 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ακάρεα-Bryobia rubrioculus 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ακάρεα-Metatetranychus ulmi 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Κηροπλάστης 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Λεκάνιο 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Μυτιλόμορφη ψώρα 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Παρλατόρια 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ψώρες 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
Αχλαδιά Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Ματόψειρα 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ψευδόκοκκος 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρες 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
Αχλαδομηλιά Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Ματόψειρα 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ψευδόκοκκος 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρες 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
Βερικοκιά Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Γκρεϊπ φρουτ Ακάρεα-Eutetranychus banksi 1000-1500 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Panonychus citri 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Άσπρη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Κόκκινη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Μυτιλόμορφη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Παρλατόρια 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
Δαμασκηνιά Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ   
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Ελιά  Ακάρεα-Eotetranychus carpini 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Eriophyes vitis 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ακάρεα-Oxycenus maxwelli 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ακάρεα-Tegolophus hassani 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Άσπρη ψώρα 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Λεκάνιο 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Μυτιλόμορφη ψώρα 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Παρλατόρια 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Πολλίνια 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ψώρες 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
Κερασιά Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Κυδωνιά Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Ματόψειρα 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ψευδόκοκκος 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρες 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
Λεμονιά Ακάρεα-Eutetranychus banksi 1000-1500 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Panonychus citri 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Άσπρη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Κόκκινη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Μυτιλόμορφη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Παρλατόρια 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
Μανταρινιά Ακάρεα-Eutetranychus banksi 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες) Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Panonychus citri 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες)
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες)
  Άσπρη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες)
  Κόκκινη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες)
  Μυτιλόμορφη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες)
  Παρλατόρια 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες)
Μηλιά Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Ματόψειρα 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ψευδόκοκκος 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρες 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
Μουσμουλιά Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Ματόψειρα 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ψευδόκοκκος 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ   
  Ψώρες 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
Νεκταρινιά  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Πορτοκαλιά Ακάρεα-Eutetranychus banksi 1000-1500 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Panonychus citri 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Άσπρη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Κόκκινη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Μυτιλόμορφη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Παρλατόρια 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
Ροδακινιά Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Ροδιά Ακάρεα-Eriophyes grannati 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
Συκιά Ακάρεα-Metatetranychus ulmi 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Κηροπλάστης 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ψευδόκοκκος 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Φουντουκιά Ακάρεα-Bryobia praetiosa 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Metatetranychus ulmi 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
Φράπα Ακάρεα-Eutetranychus banksi 1000-1500 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Panonychus citri 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Άσπρη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Κόκκινη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Μυτιλόμορφη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Παρλατόρια 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
Φυστικιά  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Λεκάνιο 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  
  Ψώρες 750-1000 κεκ/100λιτρ (Χρ. Ησ.Σημ.)  

Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιά, Φουντουκιά, Φιστικιά, Ελιά, Αμπέλι, Ροδιά, Συκιά και Ακτινιδιά καθώς και για την αποτελεσματικότητα κατά των εχθρών ήσσονος σημασίας από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος.

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.