Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα

Lebron 0.5 G

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο εδάφους.

lebron

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14694/10.04.2019

Γενικές πληροφορίες

Η επιτυχία συνεχίζεται!

Πυρεθρινοειδές εντομοκτόνο. Καταπολεμά έντομα εδάφους. Παρεμποδίζει τη λειτουργία των διαύλων ιόντων νατρίου (sodium channel modulator) προκαλώντας παρατεταμένο άνοιγμα αυτών που οδηγεί σε υπερευαισθησία του νευρικού συστήματος, διακοπή της διατροφής, παράλυση και τελικά το θάνατο του εντόμου. Δρα δι’ επαφής μέσω της απορρόφησής του από την επιδερμίδα, αλλά έχει και κάποια δράση δια του στομάχου. Δεν είναι διασυστηματικό αλλά έχει δράση με ατμούς. Έχει γρήγορη αρχική δράση (knockdown effect) και αρκετή υπολειμματική διάρκεια. Επιπλέον, λόγω των ατμών που δημιουργούνται στην εδαφική ζώνη, τα έντομα απομακρύνονται και δεν πλησιάζουν τα φυτά στη γραμμή εφαρμογής.

Lebron 0,5 G

Ανώτερη απόδοση χάρη στην τριπλή του δράση: επαφής, µέσω της απορρόφησής του από την επιδερμίδα, δια στομάχου και κυρίως απωθητική δράση μέσω των ατμών.

Σταθερότητα τυποποίησης

Η σύνθεση του Lebron® 0,5 G βασίζεται σε πολύ σταθερούς και ανθεκτικούς κόκκους που του προσδίδουν:

  • Μεγαλύτερη διάρκεια δράσης.
  • Ομοιόμορφη ροή και κατανομή της σωστής δόσης μέσω των διανομέων των σπαρτικών μηχανών

Φάσμα δράσης

  • Το Lebron® 0,5 G εμφανίζει υψηλή αποτελεσματικότητα σε ευρύ φάσμα εντόμων εδάφους (Κολεόπτερα, Δίπτερα, Λεπιδόπτερα και Μυριάποδα).
  • Προστατεύει πολλές διαφορετικές καλλιέργειες, τόσο εκτατικές (βαμβάκι, καλαμπόκι κ.α.) όσο και κηπευτικές (τομάτα, καρπούζι, μαρούλι κ.α.).
  • Η μοναδικότητα της δραστικής ουσίας, ειδικά για εφαρμογές εδάφους και το ευνοϊκό οικοτοξικολογικό προφίλ του το καθιστούν κατάλληλο για προγράμματα ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

 

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Αραβόσιτος Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Διαβρώτικα 1200-1500 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1200-1500 γρ/στρ.
  Σύμφυλα 1200-1500 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1200-1500 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1200-1500 γρ/στρ.
Βαμβάκι Αγρότιδα 1000-1500 γρ/στρ.
  Αλτης 1000-1500 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1000-1500 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1000-1500 γρ/στρ.
Γαιοκάρδαμο Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Αλτης 1500-2000 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1500-2000 γρ/στρ.
  Μηλολόνθη 1500-2000 γρ/στρ.
  Σαρανταποδαρούσα 1500-2000 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1500-2000 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1500-2000 γρ/στρ.
Γλυκό  καλαμπόκι Αγρότιδα 1200-1500 γρ/στρ.
  Διαβρώτικα 1200-1500 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1200-1500 γρ/στρ.
  Σύμφυλα 1200-1500 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1200-1500 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1200-1500 γρ/στρ.
Γογγύλι Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Αλτης 1500-2000 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1500-2000 γρ/στρ.
  Μηλολόνθη 1500-2000 γρ/στρ.
  Σαρανταποδαρούσα 1500-2000 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1500-2000 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1500-2000 γρ/στρ.
Γουλί Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Αλτης 1500-2000 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1500-2000 γρ/στρ.
  Μηλολόνθη 1500-2000 γρ/στρ.
  Σαρανταποδαρούσα 1500-2000 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1500-2000 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1500-2000 γρ/στρ.
Ελαιοκράμβη Άλτης 1200-1500 γρ/στρ. (Χρ.Ησ.Σημ.)
  Κευθόρρυγχος 1200-1500 γρ/στρ. (Χρ.Ησ.Σημ.)
  Σκαθάρι γύρης 1200-1500 γρ/στρ. (Χρ.Ησ.Σημ.)
Ζαχαρότευτλα Αλτης 1200-1500 γρ/στρ.
  Ατομάρια 1200-1500 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1200-1500 γρ/στρ.
  Σύμφυλα 1200-1500 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1200-1500 γρ/στρ.
Ηλίανθος Αγρότιδα 1200-1500 γρ/στρ.
  Αλτης 1200-1500 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1200-1500 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1200-1500 γρ/στρ.
Καπνός Αγρότιδα 1200-1500 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1200-1500 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1200-1500 γρ/στρ.
Κάρδαμο Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Αλτης 1500-2000 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1500-2000 γρ/στρ.
  Μηλολόνθη 1500-2000 γρ/στρ.
  Σαρανταποδαρούσα 1500-2000 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1500-2000 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1500-2000 γρ/στρ.
Καρότο Αγρότιδα 1000-1500 γρ/στρ.
  Αλτης 1000-1500 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1000-1500 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1000-1500 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1000-1500 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1000-1500 γρ/στρ.
Καρπούζι Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Αλτης 1500-2000 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1500-2000 γρ/στρ.
  Μηλολόνθη 1500-2000 γρ/στρ.
  Σαρανταποδαρούσα 1500-2000 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1500-2000 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1500-2000 γρ/στρ.
Κόκκινο σινάπι Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Αλτης 1500-2000 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1500-2000 γρ/στρ.
  Μηλολόνθη 1500-2000 γρ/στρ.
  Σαρανταποδαρούσα 1500-2000 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1500-2000 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1500-2000 γρ/στρ.
Κουνουπίδι Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Αλτης 1500-2000 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1500-2000 γρ/στρ.
  Μηλολόνθη 1500-2000 γρ/στρ.
  Σαρανταποδαρούσα 1500-2000 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1500-2000 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1500-2000 γρ/στρ.
Λάχανο Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Αλτης 1500-2000 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1500-2000 γρ/στρ.
  Μηλολόνθη 1500-2000 γρ/στρ.
  Σαρανταποδαρούσα 1500-2000 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1500-2000 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1500-2000 γρ/στρ.
Σέλερυ Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Αλτης 1500-2000 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1500-2000 γρ/στρ.
  Μηλολόνθη 1500-2000 γρ/στρ.
  Σαρανταποδαρούσα 1500-2000 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1500-2000 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1500-2000 γρ/στρ.
Μελιτζάνα Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Αλτης 1500-2000 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1500-2000 γρ/στρ.
  Μηλολόνθη 1500-2000 γρ/στρ.
  Σαρανταποδαρούσα 1500-2000 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1500-2000 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1500-2000 γρ/στρ.
Μπιζέλι Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Αλτης 1500-2000 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1500-2000 γρ/στρ.
  Μηλολόνθη 1500-2000 γρ/στρ.
  Σαρανταποδαρούσα 1500-2000 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1500-2000 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1500-2000 γρ/στρ.
Πεπόνι Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Αλτης 1500-2000 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1500-2000 γρ/στρ.
  Μηλολόνθη 1500-2000 γρ/στρ.
  Σαρανταποδαρούσα 1500-2000 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1500-2000 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1500-2000 γρ/στρ.
Ρόκα Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Αλτης 1500-2000 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1500-2000 γρ/στρ.
  Μηλολόνθη 1500-2000 γρ/στρ.
  Σαρανταποδαρούσα 1500-2000 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1500-2000 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1500-2000 γρ/στρ.
Σέλινο (φύλλα) Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Αλτης 1500-2000 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1500-2000 γρ/στρ.
  Μηλολόνθη 1500-2000 γρ/στρ.
  Σαρανταποδαρούσα 1500-2000 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1500-2000 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1500-2000 γρ/στρ.
Σόγια Αγρότιδα 1200-1500 γρ/στρ.
  Αλτης 1200-1500 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1200-1500 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1200-1500 γρ/στρ.
Σόργο Αγρότιδα 1200-1500 γρ/στρ.
  Διαβρώτικα 1200-1500 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1200-1500 γρ/στρ.
  Σύμφυλα 1200-1500 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1200-1500 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1200-1500 γρ/στρ.
Τομάτα Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Αλτης 1500-2000 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1500-2000 γρ/στρ.
  Μηλολόνθη 1500-2000 γρ/στρ.
  Σαρανταποδαρούσα 1500-2000 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1500-2000 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1500-2000 γρ/στρ.
Φασολάκι Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Αλτης 1500-2000 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1500-2000 γρ/στρ.
  Μηλολόνθη 1500-2000 γρ/στρ.
  Σαρανταποδαρούσα 1500-2000 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1500-2000 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1500-2000 γρ/στρ.
Φινόκιο (μαραθόριζα) Αγρότιδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Αλτης 1500-2000 γρ/στρ.
  Καροτόμυγα 1500-2000 γρ/στρ.
  Μηλολόνθη 1500-2000 γρ/στρ.
  Σαρανταποδαρούσα 1500-2000 γρ/στρ.
  Σιδηροσκούληκας  1500-2000 γρ/στρ.
  Τιπουλίδα 1500-2000 γρ/στρ.
  Υλέμυια 1500-2000 γρ/στρ.

*Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης από τη χρήση του σκευάσματος. Για την εν λόγω χρήση ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. 

Η χρήση στα φύλλα σέλινου περιλαμβάνει και τα φύλλα μάραθου..

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.