Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα

Trooper 9,5 WG

Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση λεπιδοπτέρων εντόμων που προσβάλλουν μηλοειδή, πυρηνόκαρπα και ακρόδρυα.

TROOPER

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14792/14.02.2022
 

Γενικές πληροφορίες

Μη διασυστηματικό εντομοκτόνο για την αντιμετώπιση λεπιδοπτέρων εντόμων που προσβάλλουν μηλοειδή, πυρηνόκαρπα και ακρόδρυα. Παρουσιάζει διελασματική κίνηση. Δρα κυρίως με κατάποση. Προσδένεται στους υποδοχείς του γ- αμινοβουτυρικού οξέος (GABA) και ενεργοποιεί το κανάλι ιόντων χλωρίου. Η συνεχής εισροή ιόντων χλωρίου στο μυϊκό ιστό οδηγεί στην παράλυση και τελικά το θάνατο των εντόμων.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Μηλιά Καρπόκαψα 150 κεκ/100λιτρ 7
  Φυλλοδέτες 150 κεκ/100λιτρ  
  Φυλλορύκτες 150 κεκ/100λιτρ  
  Καφέ Βρωμούσα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
  Δροσόφιλα  (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
  Σποντόπτερα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
Αχλαδιά  Καρπόκαψα 150 κεκ/100λιτρ 7
  Φυλλοδέτες 150  κεκ/100λιτρ  
  Φυλλορύκτες 150 κεκ/100λιτρ  
  Καφέ Βρωμούσα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
  Δροσόφιλα  (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
  Σποντόπτερα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
Μουσμουλιά Καρπόκαψα 150 κεκ/100λιτρ 7
  Φυλλοδέτες 150 κεκ/100λιτρ  
  Φυλλορύκτες 150 κεκ/100λιτρ  
  Καφέ Βρωμούσα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
  Δροσόφιλα  (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
  Σποντόπτερα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
Κυδωνιά Καρπόκαψα 150 κεκ/100λιτρ 7
  Φυλλοδέτες 150 κεκ/100λιτρ  
  Φυλλορύκτες 150 κεκ/100λιτρ  
  Καφέ Βρωμούσα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
  Δροσόφιλα  (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
  Σποντόπτερα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
Ροδακινιά Ανάρσια 150 κεκ/100λιτρ 14
  Καρπόκαψα 150 κεκ/100λιτρ  
  Καφέ Βρωμούσα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
  Δροσόφιλα  (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
  Σποντόπτερα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
Δαμασκινιά Καρπόκαψα 200 κεκ/100λιτρ 7
  Καφέ Βρωμούσα (Χρ.Ησ.Σημ.) 200 κεκ/100λιτρ  
  Δροσόφιλα  (Χρ.Ησ.Σημ.) 200 κεκ/100λιτρ  
  Σποντόπτερα (Χρ.Ησ.Σημ.) 200 κεκ/100λιτρ  
Κερασιά Φυλλοδέτες 150 κεκ/100λιτρ 7
  Ραγκολέτιδα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
  Δροσόφιλα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
  Καφέ Βρωμούσα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
  Σποντόπτερα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
Βερικοκιά Ανάρσια 150 κεκ/100λιτρ 7
  Καρπόκαψα 150 κεκ/100λιτρ  
  Δροσόφιλα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
  Καφέ Βρωμούσα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
  Σποντόπτερα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150 κεκ/100λιτρ  
Καρυδιά Καρπόκαψα 150  κεκ/100λιτρ 7
  Δροσόφιλα  (Χρ.Ησ.Σημ.) 150  κεκ/100λιτρ  
  Σποντόπτερα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150  κεκ/100λιτρ  
Καστανιά Καρπόκαψα 150  κεκ/100λιτρ 7
  Δροσόφιλα  (Χρ.Ησ.Σημ.) 150  κεκ/100λιτρ  
  Βαλάνινος (Χρ.Ησ.Σημ.) 150  κεκ/100λιτρ  
  Σφήκα της καστανιάς (Χρ.Ησ.Σημ.) 150  κεκ/100λιτρ  
  Σποντόπτερα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150  κεκ/100λιτρ  
Φουντουκιά** Καρπόκαψα 150  κεκ/100λιτρ 7
  Δροσόφιλα 150  κεκ/100λιτρ  
  Βαλάνινος 150  κεκ/100λιτρ  
  Σποντόπτερα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150  κεκ/100λιτρ  
Αμυγδαλιά** Καρπόκαψα 150  κεκ/100λιτρ 7
  Δροσόφιλα 150  κεκ/100λιτρ  
  Ευρύτομο 150  κεκ/100λιτρ  
  Ανθονόμος 150  κεκ/100λιτρ  
  Σποντόπτερα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150  κεκ/100λιτρ  
Φυστικιά** Ψύλλα της φιστικιάς 150  κεκ/100λιτρ 7
  Ευρύτομο της φιστικιάς 150  κεκ/100λιτρ  
  Σκώρος 150  κεκ/100λιτρ  
  Καφέ Βρωμούσα 150  κεκ/100λιτρ  
  Υλεζίνος 150  κεκ/100λιτρ  
  Σποντόπτερα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150  κεκ/100λιτρ  
Ακτινιδιά Εούλια 150  κεκ/100λιτρ 7
  Δροσόφιλα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150  κεκ/100λιτρ  
  Καφέ Βρωμούσα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150  κεκ/100λιτρ  
  Χρυσοκάνθαρος (Χρ.Ησ.Σημ.) 150  κεκ/100λιτρ  
  Metcalfa pruinosa (Χρ.Ησ.Σημ.) 150  κεκ/100λιτρ  
  Σποντόπτερα (Χρ.Ησ.Σημ.) 150  κεκ/100λιτρ  

Παρατηρήσεις:

 1. *«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα:
  Στην καφέ βρωμούσα για τις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, μουσμουλιάς, κυδωνιάς, δαμασκηνιάς, ροδακινιάς, ακτινιδιάς, κερασιάς και βερυκοκιάς
  Στη δροσόφιλα για τις καλλιέργειες μηλιάς, αχλαδιάς, μουσμουλιάς, κυδωνιάς, ροδακινιάς, δαμασκηνιάς, καρυδιάς, καστανιάς, ακτινιδιάς, κερασιάς και βερυκοκιάς
  Στον βαλάνινο και στη σφήκα της καστανιάς για την καλλιέργεια της καστανιάς
  Στη ραγολέτιδα για την καλλιέργεια της κερασιάς
  Στον χρυσοκάνθαρο και στη μετκάλφα για την καλλιέργεια της ακτινιδιάς
  Στη σποντόπτερα στις καλλιέργειες των μηλοειδών, της ροδακινιάς, της δαμασκηνιάς, της κερασιάς, της
  βερυκοκιάς, της καρυδιάς, της καστανιάς και της ακτινιδιάς.
  Για τις χρήσεις αυτές, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα από την εφαρμογή του σκευάσματος».

 2. **«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες της φουντουκιάς, της αμυγδαλιάς και της φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για την χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του».

Δηλώσεις προφύλαξης

ΠΡΟΣΟΧΗ

GHS07

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.