Εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα

Laincoil

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 14605/28.03.2017

laincoil_

Γενικές πληροφορίες

Εντομοκτόνο-ακαρεοκτόνο επαφής με δράση σε όλα τα στάδια: ακμαία, κινητές μορφές και αυγά.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Ακτινίδια Ακάρεα-Metatetranychus ulmi 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Αμπέλι επιτραπέζιο Ακάρεα-Eriophyes vitis 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψευδόκοκκος 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Αμπέλι οινοποιήσιμο Ακάρεα-Eriophyes vitis 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψευδόκοκκος 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Αμυγδαλιά Ακάρεα-Aceria sheldoni 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Aculus pelekassi 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ακάρεα-Bryobia rubrioculus 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ακάρεα-Metatetranychus ulmi 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Κηροπλάστης 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Λεκάνιο 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Μυτιλόμορφη ψώρα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Παρλατόρια 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρες 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Αχλαδιά Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ματόψειρα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψευδόκοκκος 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρες 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Αχλαδομηλιά Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ματόψειρα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψευδόκοκκος 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρες 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Βερικοκιά Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Γκρεϊπ φρουτ Ακάρεα-Eutetranychus banksi 1000-1500 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Panonychus citri 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Άσπρη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Κόκκινη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Μυτιλόμορφη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Παρλατόρια 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
Δαμασκηνιά Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Ελιά Ακάρεα-Eotetranychus carpini 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Eriophyes vitis 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ακάρεα-Oxycenus maxwelli 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ακάρεα-Tegolophus hassani 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Άσπρη ψώρα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Λεκάνιο 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Μυτιλόμορφη ψώρα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Παρλατόρια 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Πολλίνια 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρες 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Κερασιά Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Κυδωνιά Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ματόψειρα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψευδόκοκκος 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρες 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Λεμονιά Ακάρεα-Eutetranychus banksi 1000-1500 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Panonychus citri 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Άσπρη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Κόκκινη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Μυτιλόμορφη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Παρλατόρια 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
Μανταρινιά Ακάρεα-Eutetranychus banksi 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες) Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Panonychus citri 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες)
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες)
  Άσπρη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες)
  Κόκκινη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες)
  Μυτιλόμορφη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες)
  Παρλατόρια 1000-1500 κεκ/100λιτρ (κλημεντινες)
Μηλιά Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ματόψειρα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψευδόκοκκος 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρες 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Μουσμουλιά Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ματόψειρα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψευδόκοκκος 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρες 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Νεκταρινιά  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Πορτοκαλιά Ακάρεα-Eutetranychus banksi 1000-1500 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Panonychus citri 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Άσπρη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Κόκκινη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Μυτιλόμορφη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Παρλατόρια 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
Ροδακινιά Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρα του  Σαν Ζοζέ 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Ροδιά Ακάρεα-Eriophyes grannati 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Συκιά Ακάρεα-Metatetranychus ulmi 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Κηροπλάστης 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψευδόκοκκος 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Φουντουκιά Ακάρεα-Bryobia praetiosa 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Metatetranychus ulmi 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Βαμβακάδα 750-1000 κεκ/100λιτρ  
Φράπα Ακάρεα-Eutetranychus banksi 1000-1500 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Ακάρεα-Panonychus citri 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Ακάρεα-Tetranychus urticae 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Άσπρη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Κόκκινη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Μυτιλόμορφη ψώρα 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
  Παρλατόρια 1000-1500 κεκ/100λιτρ  
Φυστικιά  Ακάρεα-Tetranychus urticae 750-1000 κεκ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Λεκάνιο 750-1000 κεκ/100λιτρ  
  Ψώρες 750-1000 κεκ/100λιτρ  

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.