Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Φυτορυθμιστικές ουσίες

Spotlight C

Φυτορρυθμιστικό σκεύσμα για την αποφύλλωση του βαμβακιού.

orange bottle 1lt

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 8139/10.9.2007

Γενικές πληροφορίες

Φυτορρυθμιστικό σκεύσμα που προορίζεται για την αποφύλλωση του βαμβακιού με στόχο τη διευκόλυνση της συγκομιδής του προϊόντος. Το δρων συστατικό του σκευάσματος (carfentrazone ethyl) έχει ζιζανιοκτόνο δράση που οφείλεται στην παρεμπόδιση του ενζύμου οξειδάση του πρωτοπορφυρογόνου (Protoporphyrogen-oxidase, PPG-O ή PPO-O) ενός βασικού ενζύμου για τη βιοσύνθεση της πρωτοπορφυρίνης (protoporphyrin).

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Βαμβάκι Αποφυλλωτικό 21 κεκ/στρ. ή 12,5 κεκ/στρ. + 208 κεκ/στρ. Ethephon 48% SL 7

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.