Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Φυτορυθμιστικές ουσίες

Sunset 48 SL

Ρυθμιστής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση του πλαγιάσματος στα σιτηρά και για το άνοιγμα των καψων και την αποφύλλωση στο βαμβάκι

sunset

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 8197/26.04.2011

Γενικές πληροφορίες

Το SUNSET περιέχει την δραστική ουσία ethephon είναι ρυθμιστής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση του πλαγιάσματος στα σιτηρά και για το άνοιγμα των καψων και την αποφύλλωση στο βαμβάκι. Δρα απελευθερώνοντας αιθυλένιο στους φυτικούς ιστούς, προκαλώντας ομοιόμορφη μείωση του μήκους των μεσογονατίων διαστημάτων και ενισχύοντας τη βάση του στελέχους στα σιτηρά.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Βαμβάκι Ρυθμιστής ανάπτυξης για το άνοιγμα των καψών και την αποφύλλωση. 300 κεκ/στρ. 21
Κριθάρι Ρυθμιστής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση του
πλαγιάσματος
75 κεκ/στρ. (ανοιξιάτικο)-150 κεκ/στρ. (χειμερινό) Δεν ορίζεται
Σιτάρι Ρυθμιστής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση του
πλαγιάσματος
150 κεκ/στρ. (σκληρό)-60 κεκ/στρ. (μαλακό) Δεν ορίζεται
Σίκαλη Ρυθμιστής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση του
πλαγιάσματος
100 κεκ/στρ. Δεν ορίζεται
Όλυρα
 
Ρυθμιστής ανάπτυξης για την αντιμετώπιση του
πλαγιάσματος
60 κεκ/στρ. Δεν ορίζεται
Τριτικάλε Ρυθμιστής ανάπτυξης  60 κεκ/στρ. Δεν ορίζεται

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.