Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυκητοκτόνα

Banjo 500 SC

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση ενάντια στο φουζικλάδιο.

banjo

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60991/13.11.2020

Γενικές πληροφορίες

Η  αξιόπιστη επιλογή στη μάχη με το Φουζικλάδιο

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση. Παρεμποδίζει την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα των παθογόνων με δράση στη λειτουργία της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης.

Χαρακτηριστικά - Πλεονεκτήματα

• Ισχυρή προστατευτική δράση.
• Μεγάλη διάρκεια δράσης.
• Αντοχή στην έκπλυση.
• Χαμηλού κινδύνου ανάπτυξης ανθεκτικότητας
• Ιδανικό για προγράμματα φυτοπροστασίας διαχείρισης ανθεκτικότητας
• Άριστος έλεγχος του φουζικλαδίου τόσο στα φύλλα όσο και στους καρπούς.
• Ευελιξία στην εφαρμογή.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αμπέλι οινοποιήσιμο Βοτρύτης 100-150 κεκ/100λτρ 21
  Περονόσπορος 100-150 κεκ/100λτρ 21
Αχλαδιά Αλτερναρίωση 70-100 κεκ/100λτρ 60
  Στεμφύλιο 70-100 κεκ/100λτρ 60
  Φουζικλάδιο 70-100 κεκ/100λτρ 60
Μηλιά Αλτερναρίωση 70-100 κεκ/100λτρ 60
  Φουζικλάδιο 70-100 κεκ/100λτρ 60
Κυδωνιά Αλτερναρίωση 70-100 κεκ/100λτρ 60
  Φουζικλάδιο 70-100 κεκ/100λτρ 60
Μουσμουλιά Αλτερναρίωση 70-100 κεκ/100λτρ 60
  Φουζικλάδιο 70-100 κεκ/100λτρ 60
Ιαπωνική Μουσμουλιά Αλτερναρίωση 70-100 κεκ/100λτρ 60
  Φουζικλάδιο 70-100 κεκ/100λτρ 60
Πατάτα Περονόσπορος 30-40 κεκ/στρ. 7

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.