Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυκητοκτόνα

Cuprofix Disperss 20 WG

Μεταλλικός χαλκός σε μορφή βορδειγάλειου πολτού.

cuprofix disperss

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60802/24.12.2018

Γενικές πληροφορίες

Υπεροχή στους χαλκούς με την τεχνολογία disperss

Η Πρωτοποριακή τεχνολογία  disperss προσδίδει:

  • Δε δημιουργεί συσσωματώματα - δε φράζει τα φίλτρα των ψεκαστικών
  • Καλύτερη διασπορά σε μεγαλύτερη επιφάνεια του φυτού
  • Μεγαλύτερη αντοχή στην έκπλυση.
  • Μεγάλη υπολειμματική δράση λόγω της σταδιακής αποδέσμευσης των ιόντων χαλκού
  • Μειωμένος κίνδυνος εμφάνισης φυτοτοξικότητας

Μεγαλύτερη προστασία για περισσότερο χρόνο και με λιγότερους ψεκασμούς

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αγγούρι  Ανθράκνωση 350 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 350 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 350 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 350 γρ/100λιτρ  
Αμπέλι επιτραπέζιο Ανθράκνωση 550 γρ/100λιτρ 21
  Περονόσπορος 550 γρ/100λιτρ  
Αμπέλι οινοποιήσιμο Ανθράκνωση 550 γρ/100λιτρ 21
  Περονόσπορος 550 γρ/100λιτρ  
Αμυγδαλιά Κορύνεο 400 γρ/100λιτρ 28
Βερικοκιά Εξώασκος 425 γρ/100λιτρ Πριν το φούσκωμα των οφθαλμών
  Κορύνεο 425 γρ/100λιτρ  
  Μονίλια 425 γρ/100λιτρ  
Βυσσινιά Εξώασκος 425 γρ/100λιτρ Πριν το φούσκωμα των οφθαλμών
  Κορύνεο 425 γρ/100λιτρ  
  Μονίλια 425 γρ/100λιτρ  
Γκρεϊπ φρουτ Κορυφοξήρα 400 γρ/100λιτρ 21
  Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών 400 γρ/100λιτρ  
Δαμασκηνιά Εξώασκος 425 γρ/100λιτρ Πριν το φούσκωμα των οφθαλμών
  Κορύνεο 425 γρ/100λιτρ  
  Μονίλια 425 γρ/100λιτρ  
Ελιά Γλοιοσπόριο 600 γρ/100λιτρ 21
  Καρκίνωση 600 γρ/100λιτρ  
  Κυκλοκόνιο 600 γρ/100λιτρ  
Ζαχαρότευτλα Κερκοσπορίωση 250-275 γρ/στρ. 21
Καλλωπιστικά φυτά Περονόσπορος 550 γρ/100λιτρ Δεν ορίζεται
  Σεπτορίωση 550 γρ/100λιτρ  
  Φυτόφθορα 550 γρ/100λιτρ  
Καρπούζι Ανθράκνωση 350 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 350 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 350 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 350 γρ/100λιτρ  
Καρυδιά Ανθράκνωση 400 γρ/100λιτρ 28
Κερασιά Εξώασκος 425 γρ/100λιτρ Πριν το φούσκωμα των οφθαλμών
  Κορύνεο 425 γρ/100λιτρ  
  Μονίλια 425 γρ/100λιτρ  
Κιτριά Κορυφοξήρα 400 γρ/100λιτρ 21
  Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών 400 γρ/100λιτρ  
Κολοκυθάκι Ανθράκνωση 350 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 350 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 350 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 350 γρ/100λιτρ  
Κουνουπίδι Ανθράκνωση 350 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 350 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 350 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 350 γρ/100λιτρ  
Κρεμμύδι Ανθράκνωση 350 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 350 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 350 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 350 γρ/100λιτρ  
Λάχανο Ανθράκνωση 350 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 350 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 350 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 350 γρ/100λιτρ  
Λεμονιά Κορυφοξήρα 400 γρ/100λιτρ 21
  Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών 400 γρ/100λιτρ  
Μανταρινιά Κορυφοξήρα 400 γρ/100λιτρ 21
  Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών 400 γρ/100λιτρ  
Μαρούλι Ανθράκνωση 350 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 350 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 350 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 350 γρ/100λιτρ  
Μηλιά Φουζικλάδιο 550-625 γρ/100λιτρ Έως στάδιο ρόδινης κορυφής
Νεκταρινιά  Εξώασκος 425 γρ/100λιτρ Πριν το φούσκωμα των οφθαλμών
  Κορύνεο 425 γρ/100λιτρ  
  Μονίλια 425 γρ/100λιτρ  
Νερατζιά Κορυφοξήρα 400 γρ/100λιτρ 21
  Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών 400 γρ/100λιτρ  
Πατάτα Περονόσπορος 175-275 γρ/στρ. (ελαφρά προσβολή)-275-490 γρ/στρ. (βαριά προσβολή) 21
Πεπόνι Ανθράκνωση 350 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 350 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 350 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 350 γρ/100λιτρ  
Πιπεριά Ανθράκνωση 350 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 350 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 350 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 350 γρ/100λιτρ  
Πορτοκαλιά Κορυφοξήρα 400 γρ/100λιτρ 21
  Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών 400 γρ/100λιτρ  
Πράσο Ανθράκνωση 350 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 350 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 350 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 350 γρ/100λιτρ  
Ροδακινιά Εξώασκος 425 γρ/100λιτρ Πριν το φούσκωμα των οφθαλμών
  Κορύνεο 425 γρ/100λιτρ  
  Μονίλια 425 γρ/100λιτρ  
Σέλινο Ανθράκνωση 350 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 350 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 350 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 350 γρ/100λιτρ  
Σπανάκι Ανθράκνωση 350 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 350 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 350 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 350 γρ/100λιτρ  
Τομάτα Βακτηριακή κηλίδωση 550 γρ/100λιτρ 10 (Υπαίθ.)/7 (Θερμοκ.)
  Περονόσπορος 550 γρ/100λιτρ  
Φασολάκι Ανθράκνωση 350 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 350 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 350 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 350 γρ/100λιτρ  
Φράπα Κορυφοξήρα 400 γρ/100λιτρ 21
  Προσβολή κλαδίσκων, φύλλων και καρπών 400 γρ/100λιτρ  

Δηλώσεις προφύλαξης

  • H318 Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
  • H410 (Η400+Η411) Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

 

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.