Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυκητοκτόνα

Custodia SC

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.

custodia

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60472/14.9.2015

Γενικές πληροφορίες

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση. Το Custodia SC, έχει και διελασματική κίνηση. Μίγμα δύο δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης. Το Tebuconazole της ομάδας DMIs (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες)-σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors – DMIs. Το Azoxystrobin της ομάδας QoIs-στρομπιλουρινών, με προστατευτική και διελασματική δράση, που παρεμποδίζει τη βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και την παραγωγή των σπορίων, ελέγχοντας ένα μεγάλο εύρος μυκήτων (Ασκομύκητες , Βασιδιομύκητες , Δευτερομύκητες και Οωμυκήτες )-σε βιοχημικό επίπεδο, η δράση του είναι στο σύμπλοκο ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αγγούρι  Ωίδιο 50-100 κεκ/στρ. 3 (Θερμοκ.)
Αμπέλι επιτραπέζιο Ωίδιο 75 κεκ/στρ. 21
Αμπέλι οινοποιήσιμο Ωίδιο 75 κεκ/στρ. 21
Κολοκυθάκι Ωίδιο 50-100 κεκ/στρ. 3 (Θερμοκ.)
Κρεμμύδι Σκωρίαση 50-100 κεκ/στρ. 21 (Θερμοκ.)
Κριθάρι Ελμινθοσπορίωση 100-125 κεκ/στρ. 35
  Ρυγχοσπορίωση 100-125 κεκ/στρ.  
  Σκωρίαση 100-125 κεκ/στρ.  
  Ωίδιο 100-125 κεκ/στρ.  
Μελιτζάνα Ωίδιο 50-100 κεκ/στρ. 3 (Θερμοκ.)
Πεπόνι Ωίδιο 50-100 κεκ/στρ. 7 (Θερμοκ.)
Πιπεριά Ωίδιο 50-100 κεκ/στρ. 3 (Θερμοκ.)
Σιτάρι Σεπτορίωση 100-125 κεκ/στρ. 35
  Σκωρίαση 100-125 κεκ/στρ.  
  Φουζαρίωση 100-125 κεκ/στρ.  
  Ωίδιο 100-125 κεκ/στρ.  
Σκόρδο Σκωρίαση 50-100 κεκ/στρ. 21 (Θερμοκ.)
Τομάτα Ωίδιο 50-100 κεκ/στρ. 3 (Θερμοκ.)
Τριτικάλε Σεπτορίωση 100-125 κεκ/στρ. 35
  Σκωρίαση 100-125 κεκ/στρ.  
  Φουζαρίωση 100-125 κεκ/στρ.  
  Ωίδιο 100-125 κεκ/στρ.  

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.