Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυκητοκτόνα

Forum combi WG

Μυκητοκτόνο µίγµα για καταπολέμηση του ωιδίου και του περονοσπόρου στο αµπέλι.

forum combi

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60933/06.02.2020

Γενικές πληροφορίες

Μυκητοκτόνο µίγµα της δ.ο. pyraclostrobin που ανήκει στην οµάδα των QoIs (µεθοξυκαρβαµιδικά) και της δ.ο. dimethomorph που ανήκει στην οµάδα των μορφολινικών για καταπολέμηση του ωιδίου και του περονοσπόρου στο αµπέλι. Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συµπλόκου ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας και εµφανίζει αποπλαστική και διελασµατική κίνηση, ενώ το dimethomorph δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση του κυτταρικού τοιχώµατος και εμφανίζει επίσης διελασματική κίνηση.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αμπέλι επιτραπέζιο Περονόσπορος 150 γρ/100λιτρ 35
  Ωίδιο 150 γρ/100λιτρ  
Αμπέλι οινοποιήσιμο Περονόσπορος 150 γρ/100λιτρ 35
  Ωίδιο 150 γρ/100λιτρ  

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.