Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυκητοκτόνα

Hidrostar 40 WG

Μυκητοκτόνο-βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

hidrostar

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60741/12.12.2018

Γενικές πληροφορίες

Μυκητοκτόνο-βακτηριοκτόνο επαφής με προστατευτική δράση.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αγγούρι  Ανθράκνωση 135 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 135 γρ/100λιτρ  
  Κλαδοσπορίωση 135 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 135 γρ/100λιτρ  
Αμπέλι επιτραπέζιο Ανθράκνωση 160-270 γρ/100λιτρ 21
  Βακτηριακή νέκρωση 160-270 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 160-270 γρ/100λιτρ  
Αμπέλι οινοποιήσιμο Ανθράκνωση 160-270 γρ/100λιτρ 21
  Βακτηριακή νέκρωση 160-270 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 160-270 γρ/100λιτρ  
Αμυγδαλιά Εξέλκωση κορμού και κλάδων 165-200 γρ/100λιτρ 28
  Κορύνεο 165-200 γρ/100λιτρ  
Αραχίδα Κερκοσπορίωση 225 γρ/100λιτρ 21
Αχλαδιά Βακτηριακό κάψιμο 135-295 γρ/100λιτρ Έως το στάδιο της πράσινης κορυφής
  Βακτηριώσεις 135-295 γρ/100λιτρ  
  Μονίλια 135-295 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 135-295 γρ/100λιτρ  
  Φουζικλάδιο 135-295 γρ/100λιτρ  
Βερικοκιά Κορύνεο 165-205 γρ/100λιτρ Έως το στάδιο της ρόδινης κορυφής
  Μονίλια 165-205 γρ/100λιτρ  
Γκρεϊπ φρουτ Pseudomonas syringae 65-110 γρ/100λιτρ 21
  Ανθράκνωση 65-110 γρ/100λιτρ  
  Κορυφοξήρα 65-110 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 65-110 γρ/100λιτρ  
Ελιά Γλοιοσπόριο 295 γρ/100λιτρ 21
  Καρκίνωση 135ή295 γρ/100λιτρ  
  Κυκλοκόνιο 135ή295 γρ/100λιτρ  
Ζαχαρότευτλα Κερκοσπορίωση 335 γρ/100λιτρ 21
Καρπούζι Ανθράκνωση 135 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 135 γρ/100λιτρ  
  Κλαδοσπορίωση 135 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 135 γρ/100λιτρ  
Καρυδιά Ανθράκνωση 135-200 γρ/100λιτρ 28
  Κηλίδωση φύλλων και καρπών 135-200 γρ/100λιτρ  
Κερασιά Pseudomonas syringae 165-210 γρ/100λιτρ Πριν τη διόγκωση των οφθαλμών
  Κορύνεο 165-210 γρ/100λιτρ  
Κολοκυθάκι Ανθράκνωση 135 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 135 γρ/100λιτρ  
  Κλαδοσπορίωση 135 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 135 γρ/100λιτρ  
Λεμονιά Pseudomonas syringae 65-110 γρ/100λιτρ 21
  Ανθράκνωση 65-110 γρ/100λιτρ  
  Κορυφοξήρα 65-110 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 65-110 γρ/100λιτρ  
Μανταρινιά Pseudomonas syringae 65-110 γρ/100λιτρ 21
  Ανθράκνωση 65-110 γρ/100λιτρ  
  Κορυφοξήρα 65-110 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 65-110 γρ/100λιτρ  
Μηλιά Βακτηριακό κάψιμο 135-295 γρ/100λιτρ Έως το στάδιο της πράσινης κορυφής
  Βακτηριώσεις 135-295 γρ/100λιτρ  
  Μονίλια 135-295 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 135-295 γρ/100λιτρ  
  Φουζικλάδιο 135-295 γρ/100λιτρ  
Νεκταρινιά  Βακτηριακό έλκος 135-210 γρ/100λιτρ Έως το στάδιο της ρόδινης κορυφής
  Εξώασκος 135-210 γρ/100λιτρ  
  Κλαδοσπορίωση 135-210 γρ/100λιτρ  
  Κορύνεο 135-210 γρ/100λιτρ  
  Μονίλια 135-210 γρ/100λιτρ  
Πατάτα Ανθράκνωση 135ή225 γρ/100λιτρ 21
  Περονόσπορος 135ή225 γρ/100λιτρ  
Πεπόνι Ανθράκνωση 135 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 135 γρ/100λιτρ  
  Κλαδοσπορίωση 135 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 135 γρ/100λιτρ  
Πιπεριά Ανθράκνωση 135ή310 γρ/100λιτρ 7
  Βακτηριώσεις 135ή310 γρ/100λιτρ  
  Κλαδοσπορίωση 135ή310 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 135ή310 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 135ή310 γρ/100λιτρ  
Πορτοκαλιά Pseudomonas syringae 65-110 γρ/100λιτρ 21
  Ανθράκνωση 65-110 γρ/100λιτρ  
  Κορυφοξήρα 65-110 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 65-110 γρ/100λιτρ  
Ροδακινιά Βακτηριακό έλκος 135-210 γρ/100λιτρ Έως το στάδιο της ρόδινης κορυφής
  Εξώασκος 135-210 γρ/100λιτρ  
  Κλαδοσπορίωση 135-210 γρ/100λιτρ  
  Κορύνεο 135-210 γρ/100λιτρ  
  Μονίλια 135-210 γρ/100λιτρ  
Σέλινο Κερκοσπορίωση 165-170 γρ/100λιτρ 7
  Σεπτορίωση 165-170 γρ/100λιτρ  
Τομάτα Ανθράκνωση 135ή310 γρ/100λιτρ 10 (Υπαίθ.)/7 (Θερμοκ.)
  Βακτηριώσεις 135ή310 γρ/100λιτρ  
  Κλαδοσπορίωση 135ή310 γρ/100λιτρ  
  Περονόσπορος 135ή310 γρ/100λιτρ  
  Σεπτορίωση 135ή310 γρ/100λιτρ  
Φασολάκι Βακτηριώσεις 165-170 γρ/100λιτρ 7
  Κερκοσπορίωση 165-170 γρ/100λιτρ  

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.