Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυκητοκτόνα

Javise 50 WG

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση.

javise

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 61047/05.10.2021

Γενικές πληροφορίες

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση, για την καταπολέμηση του φουζικλαδίου των μηλοειδών, της Monilia fructigena των πυρηνοκάρπων και του βοτρύτη στο αμπέλι. Το cyprodinil παρουσιάζει αποπλαστική και διελασματική δράση.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αμπέλι οινοποιήσιμο & επιτραπέζιο Βοτρύτης 75 γρ. / στρέμμα 7
Αχλαδιά Φουζικλάδιο 50 γρ. / στρέμμα 60
Βερικοκιά Φαιά Σήψη (Μονίλια) 50 γρ. / στρέμμα 7
Μηλιά Φουζικλάδιο 50 γρ. / στρέμμα 60
Ροδακινιά Φαιά Σήψη (Μονίλια) 50 γρ. / στρέμμα 7

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.