Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυκητοκτόνα

Kresostar

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 61111/20.02.2023

kresostar

Γενικές πληροφορίες

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και αντισποριογόνο δράση. Εμφανίζει διελασματική κίνηση. Μίγμα δύο δραστικών ουσιών, το kresoxim-methyl της ομάδας των στρομπιλουρινών (Qoi), που δρα στην μιτοχονδριακή αναπνοή στο συμπλοκή ΙΙΙ παρεμποδίζοντας την παραγωγή και την βλάστηση των σπορίων και την ανάπτυξη του μυκηλίου και το difenoconazole που ανήκει στην ομάδα των τριαζολών (DIMs) και δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση της εργοστερόλης.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αχλαδιά Φουζικλάδιο 30 γραμ. / στρέμμα 35
Αχλαδιά Στεμφύλιο 25-30 γραμ. / στρέμμα 35
Ελιά Κυκλοκόνιο 25-30 γραμ. / στρέμμα Δεν ορίζεται
Μηλιά Φουζικλάδιο 30 γραμ. / στρέμμα 35

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.