Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυκητοκτόνα

Lonselor 30 SC

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών σε αμπέλι, μηλοειδή και πυρηνόκαρπα.

lonselor

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60935/6.2.2020

Γενικές πληροφορίες

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών σε αμπέλι, μηλοειδή και πυρηνόκαρπα με προστατευτική και θεραπευτική δράση και μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα. Το fluxapyroxad ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδικών μυκητοκτόνων και δρα σε βιοχημικό επίπεδο ως παρεμποδιστής της αναπνευστικής αλυσίδας στο σύμπλοκο ΙΙ (παρεμποδιστής του ενζυμικού συμπλόκου της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος - SDHI, κατάταξη FRAC C2 ). Παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογέννεση.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αμπέλι επιτραπέζιο Ωίδιο 15 κεκ/στρ. 35
Αμπέλι οινοποιήσιμο Ωίδιο 15 κεκ/στρ. 35
Αμυγδαλιά Μονίλια 30 κεκ/στρ. (Χρ.Ησ.Σημ.) 14
Αχλαδιά Στεμφύλιο 25-30 κεκ/στρ. 35
  Φουζικλάδιο 25-30 κεκ/στρ.  
  Ωίδιο 15 κεκ/στρ.  
Βερικοκιά Ωίδιο 15 κεκ/στρ. 21
Μηλιά Στεμφύλιο 25-30 κεκ/στρ. 35
  Φουζικλάδιο 25-30 κεκ/στρ.  
  Ωίδιο 15 κεκ/στρ.  
Ροδακινιά Ωίδιο 15 κεκ/στρ. 21

Πατάτα (κόνδυλοι για φύτευση)

Ριζοκτόνια 20 κ.εκ./100 κιλά πατατόσπορου Δεν ορίζεται λόγω του χρόνου εφαρμογής.
Φυστικιά Καμαροσπόριο 30 κεκ/στρ. (ΧρΗσ.Σημ.) 14

1. Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στις καλλιέργειες Αμυγδαλιάς και Φιστικιάς από τη χρήση του σκευάσματος. Για τις χρήσεις ήσσονος σημασίας, ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος. Η χρήση του σκευάσματος στις καλλιέργειες αυτές γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

2. Ο ψεκασμός αυτός πραγματοποιείται πάνω σε ραουλόδρομο (τροχιόδρομος κύλισης) με θάλαμο ψεκασμού, τύπου MAFEX.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σκεύασμα είναι άχρωμο. Κατά τη χρήση του πριν τη φύτευση, ο χρήστης πρέπει υποχρεωτικά να εξασφαλίσει ότι κανένας κόνδυλος που έχει ψεκαστεί με το σκεύασμα, δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κατά λάθος προς κατανάλωση. Οι επενδεδυμένοι κόνδυλοι, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για ζωοτροφή.

Η εφαρμογή σε πατατόσπορο να πραγματοποιείται : μόνο σε καλά αεριζόμενο χώρο. κατά προτίμηση λίγο πριν τη φύτευση και χωρίς να υπερβεί το στάδιο των λευκών φύτρων. Η διαδικασία του ψεκασμού που χρησιμοποιείται πρέπει να επιτρέπει καλή διανομή του προϊόντος στο σύνολο των καθαρών κονδύλων. 

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.