Μυκητοκτόνα

Lonselor 30 SC

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60935/6.2.2020

Default

Γενικές πληροφορίες

Μυκητοκτόνο για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών σε Αμπέλι, Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα με προστατευτική και θεραπευτική δράση και μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα. Το fluxapyroxad ανήκει στην ομάδα των καρβοξαμιδικών μυκητοκτόνων και δρα σε βιοχημικό επίπεδο ως παρεμποδιστής της αναπνευστικής αλυσίδας στο σύμπλοκο ΙΙ (παρεμποδιστής του ενζυμικού συμπλόκου της αφυδρογονάσης του ηλεκτρικού οξέος - SDHI, κατάταξη FRAC C2 ). Παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την επιμήκυνση του βλαστικού σωλήνα, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογέννεση.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αμπέλι επιτραπέζιο Ωίδιο 15 κεκ/στρ. 35
Αμπέλι οινοποιήσιμο Ωίδιο 15 κεκ/στρ. 35
Αμυγδαλιά Μονίλια 30 κεκ/στρ. (Χρ.Ησ.Σημ.) 14
Αχλαδιά Στεμφύλιο 25-30 κεκ/στρ. 35
  Φουζικλάδιο 25-30 κεκ/στρ.  
  Ωίδιο 15 κεκ/στρ.  
Βερικοκιά Ωίδιο 15 κεκ/στρ. 21
Μηλιά Στεμφύλιο 25-30 κεκ/στρ. 35
  Φουζικλάδιο 25-30 κεκ/στρ.  
  Ωίδιο 15 κεκ/στρ.  
Ροδακινιά Ωίδιο 15 κεκ/στρ. 21
Φυστικιά  Καμαροσπόριο 30 κεκ/στρ. (Χρ.Ησ.Σημ.) 14

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.