Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυκητοκτόνα

Merpan 80 WG

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

merpan

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60558/27.10.2016

Γενικές πληροφορίες

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Η βάση της προστασίας για τα δένδρα σας!

Συνεχίζει να πρωταγωνιστεί στην αποτελεσματική αντιμετώπιση αποτελεσματική αντιμετώπιση του Φουζικλάδιου, της Μονίλιας του Κορύνεου, του Εξώασκου.

Ισχυρή προληπτική δράση

  • Το πιο αξιόπιστο διαχρονικά μυμητοκτόνο επαφής  που έχει καταξιωθεί ως η βάση της προστασίας μηλοειδών και πυρηνοκάρπων  από  τις σημαντικότερες ασθένειες
  • Αποδεδειγμένα υψηλή  και σταθερή αποτελεσματικότητα σε όλες  τις συνθήκες και πιέσεις προσβολής

 Αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας

  • Έχει πολλαπλές θέσεις δράσης και  αποτελεί  το απαραίτητο εργαλείο  στα προγράμματα για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας στα μυκητοκτόνα με εξειδικευμένο τρόπο δράσης
  • Μακροχρόνια χρήση χωρίς προβλήματα ανθεκτικότητας

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αμυγδαλιά Εξώασκος 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Κλαδοσπορίωση 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Κορύνεο 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Πολυστίγμωση 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Φόμωψη 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
Αχλαδιά Γλοιοσπόριο 150-160 γρ/100λιτρ 21
  Καστανή κηλίδωση αχλαδιάς 150-160 γρ/100λιτρ  
  Φουζικλάδιο 150-160 γρ/100λιτρ  
Αχλαδομηλιά Γλοιοσπόριο 150-160 γρ/100λιτρ 21
  Καστανή κηλίδωση αχλαδιάς 150-160 γρ/100λιτρ  
  Φουζικλάδιο 150-160 γρ/100λιτρ  
Βερικοκιά Κορύνεο 150 γρ/100λιτρ 21
  Μονίλια 150 γρ/100λιτρ  
Δαμασκηνιά Κορύνεο 150 γρ/100λιτρ 21
  Μονίλια 150 γρ/100λιτρ  
Καρυδιά Ανθράκνωση 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
Καστανιά Ανθράκνωση 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
Κερασιά Κορύνεο 150 γρ/100λιτρ 21
  Μονίλια 150 γρ/100λιτρ  
Κυδωνιά Γλοιοσπόριο 150-160 γρ/100λιτρ 21
  Καστανή κηλίδωση αχλαδιάς 150-160 γρ/100λιτρ  
  Φουζικλάδιο 150-160 γρ/100λιτρ  
Μηλιά Γλοιοσπόριο 150-160 γρ/100λιτρ 21
  Καστανή κηλίδωση αχλαδιάς 150-160 γρ/100λιτρ  
  Φουζικλάδιο 150-160 γρ/100λιτρ  
Νεκταρινιά  Εξώασκος 300 γρ/100λιτρ 21
  Κορύνεο 150 γρ/100λιτρ  
  Μονίλια 150 γρ/100λιτρ  
  Φόμωψη 300 γρ/100λιτρ  
Ροδακινιά Εξώασκος 300 γρ/100λιτρ 21
  Κορύνεο 150 γρ/100λιτρ  
  Μονίλια 150 γρ/100λιτρ  
  Φόμωψη 300 γρ/100λιτρ  
Φουντουκιά Αλτερναρίωση 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Ανθράκνωση 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
Φυστικιά  Αλτερναρίωση 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) Δεν ορίζεται
  Βοτρυοσφαίρια 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  
  Σεπτορίωση 150 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.)  

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.