Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυκητοκτόνα

Qualy-T

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.

qualy

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60536/1.06.2016

Γενικές πληροφορίες

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση. Μίγμα δυο δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης: Το cyprodinil, διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας των ανιλινοπυριμιδών, με προληπτική και θεραπευτική δράση. Παρεμποδίσει την βιοσύνθεση των αμινοξέων, αναστέλλοντας την επιμήκυνση του μυκηλίου και την διείσδυση του στους φυτικούς ιστούς. Το tebuconazole, διασυστηματικό μυκητοκτόνο της ομάδας DMIs (υποομάδα τριαζολών), με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση σε ευρύ φάσμα μυκήτων (Βασιδιομύκητες, Ασκομύκητες, Δευτερομύκητες). Σε βιοχημικό επίπεδο δρα παρεμποδίζοντας τη βιοσύνθεση εργοστερόλης στη θέση της απομεθυλίωσης του C-14 (Demethylation Inhibitors – DMIs).

Πλεονεκτήματα:

  • Εξαιρετική δράση εναντίον της μονίλιας και του φουζικλαδίου.
  • Καταπολέμηση τόσο των πρωτογενών (άνθη, κλαδιά) όσο και των δευτερογενών μολύνσεων (καρπός) από τη μονίλια.
  • Εφαρμογές κοντά στη συγκομιδή στα πυρηνόκαρπα (PHI 7)  για μακράς διαρκείας προστασία των καρπών από μετασυλλεκτικές προσβολές  της μονίλιας

 

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αμπέλι επιτραπέζιο Βοτρύτης 120-160 κεκ/100λιτρ 28
Αμπέλι οινοποιήσιμο Βοτρύτης 120-160 κεκ/100λιτρ 21
Αχλαδιά Καστανή κηλίδωση 60-100 κεκ/100λιτρ 60
  Φουζικλάδιο 60 κεκ/100λιτρ  
Βερικοκιά Μονίλια 60-80 κεκ/100λιτρ 7
Μηλιά Φουζικλάδιο 60 κεκ/100λιτρ 60
Νεκταρινιά  Μονίλια 60-80 κεκ/100λιτρ 7
Ροδακινιά Μονίλια 60-80 κεκ/100λιτρ 7

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.