Μυκητοκτόνα

Trigramm WG

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 60320/2.5.2012

Default

Γενικές πληροφορίες

 

Μυκητοκτόνο με προληπτική και κατά περίπτωση θεραπευτική δράση που παρεμποδίζει την βλάστηση των σπορίων, την ανάπτυξη του μυκηλίου και τη σποριογένεση. Το pyraclostrobin παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή στη θέση Qo του συμπλόκου ΙΙΙ της αναπνευστικής αλυσίδας και εμφανίζει αποπλαστική και διελασματική κίνηση, ενώ το boscalid παρεμποδίζει την κυτταρική αναπνοή αλλά σε διαφορετική θέση δράσης (σύμπλοκο ΙΙ) και εμφανίζει διασυστηματική κίνηση.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αμυγδαλιά Εξώασκος 67-100 γρ/100λιτρ 28
  Μονίλια 67-100 γρ/100λιτρ 28
Βασιλικός Βοτρύτης 150-375 γρ/100λιτρ 14 (Θερμοκ.)
  Σκληρωτινίαση 150-375 γρ/100λιτρ 14 (Θερμοκ.)
Βερικοκιά Μονίλια 60-75 γρ/100λιτρ 7
  Ωίδιο 60 γρ/100λιτρ 7
Δαμασκηνιά Μονίλια 60-75 γρ/100λιτρ 7
  Ωίδιο 60 γρ/100λιτρ 7
Καρότο Αλτερναρίωση 75 γρ/100λιτρ 14 (Υπαίθ.)
  Ωίδιο 100 γρ/100λιτρ 14 (Υπαίθ.)
Καρυδιά Αλτερναρίωση 67-167 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 28
  Ανθράκνωση 67-167 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 28
  Κλαδοσπορίωση 67-167 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 28
  Φουζαρίωση 67-167 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 28
Καστανιά Ανθράκνωση 67-167 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 28
Κερασιά Μονίλια 60-75 γρ/100λιτρ 7
  Ωίδιο 60 γρ/100λιτρ 7
Κουκιά Βοτρύτης 100-385 γρ/100λιτρ 7- φρέσκα (Υπαίθ.)
  Σκληρωτινίαση 100-385 γρ/100λιτρ 7- φρέσκα (Υπαίθ.)
  Σκωρίαση 100-385 γρ/100λιτρ 7- φρέσκα (Υπαίθ.)
Κρεμμύδι Βοτρύτης 150 γρ/100λιτρ 14 (Υπαίθ.)
  Περονόσπορος 150 γρ/100λιτρ 14 (Υπαίθ.)
Μαρούλι Βοτρύτης 120-150 γρ/100λιτρ 7 (Υπαίθ.)
  Σκληρωτινίαση 120-150 γρ/100λιτρ 7 (Υπαίθ.)
Μελιτζάνα Βοτρύτης 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 3 (Θερμοκ.)
  Ωίδιο 100 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 3 (Θερμοκ.)
Μπιζέλι Ασκοχύτωση 100-385 γρ/100λιτρ 7-με&χωρίς λοβό (φρέσκο-Υπαιθ.) 
  Περονόσπορος 100-385 γρ/100λιτρ 7-με&χωρίς λοβό (φρέσκο-Υπαιθ.) 
  Σκληρωτινίαση 100-385 γρ/100λιτρ 7-με&χωρίς λοβό (φρέσκο-Υπαιθ.) 
  Ωίδιο 100-385 γρ/100λιτρ 7-με&χωρίς λοβό (φρέσκο-Υπαιθ.) 
Νεκταρινιά  Μονίλια 60-75 γρ/100λιτρ 7
  Ωίδιο 60 γρ/100λιτρ 7
Πιπεριά Βοτρύτης 100-150 γρ/100λιτρ 3 (Υπαίθ./Θερμοκ.)
  Ωίδιο 100-150 γρ/100λιτρ 3 (Υπαίθ./Θερμοκ.)
Ροδακινιά Μονίλια 60-75 γρ/100λιτρ 7
  Ωίδιο 60 γρ/100λιτρ 7
Σκόρδο Βοτρύτης 150 γρ/100λιτρ 14 (Υπαίθ.)
  Περονόσπορος 150 γρ/100λιτρ 14 (Υπαίθ.)
Σπανάκι Ανθράκνωση 75-250 γρ/100λιτρ 14
  Κλαδοσπορίωση 75-250 γρ/100λιτρ 14
  Περονόσπορος 75-250 γρ/100λιτρ 14
Σπαράγγι Σκωρίαση 75-100 γρ/100λιτρ Δεν ορίζεται
Τομάτα Βοτρύτης 100-150 γρ/100λιτρ 3 (Υπαίθ./Θερμοκ.)
  Ωίδιο 100-150 γρ/100λιτρ 3 (Υπαίθ./Θερμοκ.)
Τριανταφυλλιά Ωίδιο 150-375 γρ/100λιτρ Δεν ορίζεται (Θερμοκ.)
Φασολάκι Βοτρύτης 100-385 γρ/100λιτρ 7-με λοβό (φρέσκο-Υπαιθ) 
      7-με&χωρίς λοβό (φρέσκο-Υπαιθ.) 
  Σκληρωτινίαση 100-385 γρ/100λιτρ 7-με λοβό (φρέσκο-Υπαιθ) 
      7-με&χωρίς λοβό (φρέσκο-Υπαιθ.) 
  Σκωρίαση 100-385 γρ/100λιτρ 7-με λοβό (φρέσκο-Υπαιθ) 
      7-με&χωρίς λοβό (φρέσκο-Υπαιθ.) 
Φουντουκιά Αλτερναρίωση 67-167 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 28
  Ανθράκνωση 67-167 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 28
  Κλαδοσπορίωση 67-167 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 28
  Σκληρωτινίαση 67-167 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 28
  Φουζαρίωση 67-167 γρ/100λιτρ (Χρ.Ησ.Σημ.) 28
Φράουλα Βοτρύτης 135-150 γρ/100λιτρ 3 (Θερμοκ.)
  Ωίδιο 75-100 γρ/100λιτρ 3 (Θερμοκ.)
Φυστικιά Καμαροσπόριο 50-100 γρ/100λιτρ 28

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.