Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Μυκητοκτόνα

Vineto EC

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση κατά του ωίδιου στο αμπέλι.

vineto

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 2186/17.12.2013

Γενικές πληροφορίες

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση κατά του ωίδιου στο αμπέλι. Μίγμα δύο δραστικών ουσιών με διαφορετικό τρόπο δράσης. Το bupirimate της ομάδας των αμινοπυριμιδινών, απορροφάται από τα φύλλα, μετακινείται διελασματικά, διασυστηματικά και μέσω ατμών, έχει προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση και αναστέλλει και την παραγωγή σπορίων. Το tebuconazole της ομάδας των τριαζολών, διασυστηματικό μυκητοκτόνο, με προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική δράση.

Ο πανίσχυρος συνδυασμός για τον έλεγχο του ωϊδίου στο αμπέλι!

  • Υψηλή αποτελεσματικότητα μέσω της συνεργιστικής δράσης του bupirimate και του tebuconazole που ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες, χωρίς διασταυρωτή ανθεκτικότητα.
  • Τριπλή μετακίνηση: Διελασματική, διασυστηματική και με ατμούς που προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία του φυτού ακόμη και των τμημάτων που φτάνει δύσκολα το ψεκαστικό υγρό.
  • Ιδανικό εργαλείο για προγράμματα διαχείρισης ανθεκτικότητας.
  • Δεν επηρεάζει τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των επιτραπέζιων σταφυλιών και του κρασιού.
  • Τριπλή δράση: προληπτική, θεραπευτική και εξοντωτική.
  • Άριστη σχέση κόστους-ωφέλειας για τον αμπελουργό.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αμπέλι επιτραπέζιο Ωίδιο 150-200 κεκ/στρ. 14
Αμπέλι οινοποιήσιμο Ωίδιο 150-200 κεκ/στρ. 14

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.