Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Νηματωδοκτόνα-Απολυμαντικά εδάφους-Κοχλιολειματοκτόνα

Raisan 51 SL

Απολυμαντικό για την απολύμανση εδάφους, πριν την εγκατάσταση των καλλιεργειών.

vertox AB

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 6879/22.10.2002

Γενικές πληροφορίες

Απολυμαντικό για την απολύμανση εδάφους, πριν την εγκατάσταση των καλλιεργειών. Καταπολεμά ορισμένους νηματώδεις, μύκητες εδάφους και βλαστανοντες σπόρους ζιζανίων. Επίσης χρησιμοποιείται για την απολύμανση μιγμάτων χώματος (κομπόστες) Δρα με τους ατμούς ισοθειοκυανικού μεθυλίου που παράγονται κατά τη διάσπασή του στο έδαφος.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Απολύμανση εδάφους πριν την εγκατάσταση των καλλιεργειών: Λαχανικά και Καλλωπιστικά Υπαίθρου  Βερτισίλλιο 30 λιτρ /στρ. ή 300 κεκ/10 τετρ. μέτρα εδάφους  Δεν ορίζεται
  Ζιζάνια-βλαστάνοντες σπόροι σε βάθος μέχρι 25 εκ. 30 λιτρ /στρ. ή 300 κεκ/10 τετρ. μέτρα εδάφους  Δεν ορίζεται
  Νηματώδεις (εκτός από τους Κυστονηματώδεις) 30 λιτρ /στρ. ή 300 κεκ/10 τετρ. μέτρα εδάφους  Δεν ορίζεται
  Πύθιο 30 λιτρ /στρ. ή 300 κεκ/10 τετρ. μέτρα εδάφους  Δεν ορίζεται
  Ριζοκτονίαση 30 λιτρ /στρ. ή 300 κεκ/10 τετρ. μέτρα εδάφους  Δεν ορίζεται
  Σκληρωτινίαση 30 λιτρ /στρ. ή 300 κεκ/10 τετρ. μέτρα εδάφους  Δεν ορίζεται
  Φουζαρίωση 30 λιτρ /στρ. ή 300 κεκ/10 τετρ. μέτρα εδάφους  Δεν ορίζεται
  Φυτόφθορα 30 λιτρ /στρ. ή 300 κεκ/10 τετρ. μέτρα εδάφους  Δεν ορίζεται
Απολύμανση εδάφους πριν την εγκατάσταση των καλλιεργειών:Λαχανικά και Καλλωπιστικά Θερμοκηπίου και Σπορεία καπνού σε θερμοκήπιο Βερτισίλλιο 120 λιτρ /στρ. ή 1,2 λίτρ/10 τετρ. μέτρα εδάφους Δεν ορίζεται
  Ζιζάνια-βλαστάνοντες σπόροι σε βάθος μέχρι 25 εκ. 120 λιτρ /στρ. ή 1,2 λίτρ/10 τετρ. μέτρα εδάφους Δεν ορίζεται
  Νηματώδεις (εκτός από τους Κυστονηματώδεις) 120 λιτρ /στρ. ή 1,2 λίτρ/10 τετρ. μέτρα εδάφους Δεν ορίζεται
  Πύθιο 120 λιτρ /στρ. ή 1,2 λίτρ/10 τετρ. μέτρα εδάφους Δεν ορίζεται
  Ριζοκτονίαση 120 λιτρ /στρ. ή 1,2 λίτρ/10 τετρ. μέτρα εδάφους Δεν ορίζεται
  Σκληρωτινίαση 120 λιτρ /στρ. ή 1,2 λίτρ/10 τετρ. μέτρα εδάφους Δεν ορίζεται
  Φουζαρίωση 120 λιτρ /στρ. ή 1,2 λίτρ/10 τετρ. μέτρα εδάφους Δεν ορίζεται
  Φυτόφθορα 120 λιτρ /στρ. ή 1,2 λίτρ/10 τετρ. μέτρα εδάφους Δεν ορίζεται

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.