Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ζιζανιοκτόνα

Arrest 5 EC

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο ετησίων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων.

bottle green

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70206/13.3.2017

Γενικές πληροφορίες

Διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο ετησίων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων. Απορροφάται από τα φύλλα και το στέλεχος των φυτών και παρεμποδίζει την ανάπτυξη των μεριστωμάτων στα φύλλα και στο ρίζωμα.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Βαμβάκι Ζιζάνια πολυετή αγρωστώδη 150-300 κεκ/στρ. 45
Ελαιοκράμβη Ζιζάνια ετήσια αγρωστώδη 100-150 κεκ/στρ. 90
Ελαιοκράμβη Ζιζάνια πολυετή αγρωστώδη 150 κεκ/στρ. 90
Ζαχαρότευτλα Ζιζάνια ετήσια αγρωστώδη 100-150 κεκ/στρ. 60
Ζαχαρότευτλα Ζιζάνια πολυετή αγρωστώδη 150-300 κεκ/στρ. 60
Ηλίανθος Ζιζάνια ετήσια αγρωστώδη 100-150 κεκ/στρ. 45
Ηλίανθος Ζιζάνια πολυετή αγρωστώδη 150 κεκ/στρ. 45
Καρότο Ζιζάνια ετήσια αγρωστώδη 100-150 κεκ/στρ. 21
Κουκιά Ζιζάνια πολυετή αγρωστώδη 150-300 κεκ/στρ. 45
Μηδική Ζιζάνια ετήσια αγρωστώδη 100-150 κεκ/στρ. 45
Μπιζέλι Ζιζάνια ετήσια αγρωστώδη 100-150 κεκ/στρ. (χωρίς λοβό) 21
Πατάτα Ζιζάνια πολυετή αγρωστώδη 150-300 κεκ/στρ. 45
Ρεβύθι Ζιζάνια πολυετή αγρωστώδη 150-300 κεκ/στρ. 45
Σόγια Ζιζάνια πολυετή αγρωστώδη 150-300 κεκ/στρ. 90
Τομάτα Ζιζάνια ετήσια αγρωστώδη 100-150 κεκ/στρ. 21
Φακή Ζιζάνια πολυετή αγρωστώδη 150-300 κεκ/στρ. 45
Φασολάκι Ζιζάνια ετήσια αγρωστώδη 100-150 κεκ/στρ. (με λοβό) 21

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.