Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ζιζανιοκτόνα

Centurion 24 EC

Εκλεκτικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο µε διασυστηµατική δράση σε αγρωστώδη ζιζάνια.

bottle green

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 8810/237063/28.08.2020

Γενικές πληροφορίες

Εκλεκτικό µεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο µε διασυστηµατική δράση σε αγρωστώδη ζιζάνια. Σε βιοχηµικό επίπεδο παρεµποδίζει τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων(παρεµποδιστής του ενζύµου καρβοξυλάση του ακετυλοσυνενζύµου Α).

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Βαμβάκι Αγριάδα 125-150κεκ/στρ+0,5% λάδι 120
  Αγριοβρώμη 75-100 κεκ/στρ.+0,5% λάδι  
  Αλεπονουρά 75-100 κεκ/στρ.+0,5% λάδι  
  Βέλιουρας 100-125κεκ/στρ+0,5% λάδι  
  Μουχρίτσα 75-100 κεκ/στρ.+0,5% λάδι  
  Σετάριες 75-100 κεκ/στρ.+0,5% λάδι  
Ζαχαρότευτλα Αγριάδα 125-150κεκ/στρ+0,5% λάδι 110
  Αγριοβρώμη 75-100 κεκ/στρ.+0,5% λάδι  
  Αλεπονουρά 75-100 κεκ/στρ.+0,5% λάδι  
  Βέλιουρας 100-125κεκ/στρ+0,5% λάδι  
  Μουχρίτσα 75-100 κεκ/στρ.+0,5% λάδι  
  Σετάριες 75-100 κεκ/στρ.+0,5% λάδι  
Πατάτα Αγριάδα 125-150κεκ/στρ+0,5% λάδι 60
  Αγριοβρώμη 75-100 κεκ/στρ.+0,5% λάδι  
  Αλεπονουρά 75-100 κεκ/στρ.+0,5% λάδι  
  Βέλιουρας 100-125κεκ/στρ+0,5% λάδι  
  Μουχρίτσα 75-100 κεκ/στρ.+0,5% λάδι  
  Σετάριες 75-100 κεκ/στρ.+0,5% λάδι  
Τομάτα Αγριάδα 125-150κεκ/στρ+0,5% λάδι 30
  Αγριοβρώμη 75-100 κεκ/στρ.+0,5% λάδι  
  Αλεπονουρά 75-100 κεκ/στρ.+0,5% λάδι  
  Βέλιουρας 100-125κεκ/στρ+0,5% λάδι  
  Μουχρίτσα 75-100 κεκ/στρ.+0,5% λάδι  
  Σετάριες 75-100 κεκ/στρ.+0,5% λάδι  

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.