Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ζιζανιοκτόνα

Coltrane

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών πλατυφύλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.

coltrane

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70413/08.02.2021

Γενικές πληροφορίες

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων και πολυετών πλατυφύλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Περιέχει τα δραστικά συστατικά mesotrione το οποίο ανήκει στη ομάδα των τρικετονών που παρεμποδίζουν τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών με δράση στο ένζυμο 4-ΗΡΡD και το dicamba το οποίο ανήκει στην ομάδα των Βενζοϊκών παραγώγων. Το σκεύασμα απορροφάται από το στέλεχος, τα φύλλα και τις ρίζες και μεταφέρεται σε όλο το φυτό αναστέλλοντας την ανάπτυξη του.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αραβόσιτος Ζιζάνια ετήσια / πολυετή πλατύφυλλα 200 κεκ/στρ. Δεν ορίζεται (Υπαίθ.)

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.