Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ζιζανιοκτόνα

Constel-F

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σιτάρι, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά.

constel

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70294/08.10.2018

Γενικές πληροφορίες

Στον αστερισμό της προφυτρωτικής ζιζανιοκτονίας

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων σε σκληρό και μαλακό σιτάρι, προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά. Μίγμα δύο δραστικών ουσιών: του Diflufenican που απορροφάται από τους βλαστούς και τις ρίζες των ζιζανίων και έχει δράση επαφής και υπολειμματική και του Chlortoluron, που απορροφάται από τις ρίζες των ζιζανίων και μετακινείται διασυστηματικά. Σε βιοχημικό επίπεδο το Diflufenican αναστέλλει τη βιοσύνθεση των καροτινοειδών ενώ το Chlorotoluron αναστέλλει τη φωτοσύνθεση στο φωτοσύστημα ΙΙ.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Σιτάρι Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη 350-450 κεκ/στρ.(σκληρό, μαλακό) 90

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.