Ζιζανιοκτόνα

Cottonex 50 SC

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70130/18.9.2015

cottonex50

Γενικές πληροφορίες

Παραδοσιακά το καλύτερο ζιζανιοκτόνο για τα βαμβάκια σας!

Εκλεκτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετησίων πλατύφυλλων και αγρωστωδών ζιζανίων στο βαμβάκι. Δρα διασυστηματικά. Απορροφάται κυρίως από τις ρίζες και δευτερευόντως από το φύλλωμα. Παρεμποδίζει την φωτοσύνθεση.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Βαμβάκι Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη 200-400 κεκ/στρ. ή 100+300 κεκ/στρ. Δεν ορίζεται
Σουσάμι Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη 200-400 κεκ/στρ.(Χρ.Η.Σημ.) Δεν ορίζεται

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.