Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ζιζανιοκτόνα

Davai 8 SL

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση και πλατύφυλλων ζιζανίων στον ηλίανθο.

davai

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70451/13.04.2022

Γενικές πληροφορίες

Μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση και πλατύφυλλων ζιζανίων στον ηλίανθο. Το imazamox είναι διασυστηματικό ζιζανιοκτόνο, απορροφάται κυρίως από το φύλλωμα και λιγότερο από τις ρίζες και μεταφέρεται μέσω ολόκληρου του φυτού στους μεριστωματικούς ιστούς. Αναστέλλει τη δράση της συνθετάσης του ακετογαλακτικού (ALS), περιορίζοντας την νέα αύξηση και ανάπτυξη των κυττάρων των ζιζανίων.

Εφαρμόζεται μόνο σε ποικιλίες /υβρίδια τύπου IMISUN ανθεκτικά στο imazamox.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα / στρέμμα Τρόπος και χρόνος εφαρμογής PHI
Ηλίανθος (HELAN) (εφαρμογή μόνο σε ποικιλίες /υβρίδια τύπου IMISUN ανθεκτικά στο imazamox) Αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια* 35 κεκ/στρ. 10-40 Νωρίς μεταφυτρωτικά κατά το στάδιο ανάπτυξης των 2 έως 8 φύλλων της καλλιέργειας (BBCH 12-18) Δεν ορίζεται

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.