Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ζιζανιοκτόνα

Dimbo 480 SL

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τη καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο.

dimbo

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70136/19.10.2015

Γενικές πληροφορίες

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τη καταπολέμηση ετήσιων πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο. Το Dimbo 480 SL απορροφάται από τις ρίζες και τα φύλλα των ζιζανίων, μεταφέρεται σε όλο το φυτό και συσσωρεύεται στα μέρη όπου υπάρχει υψηλός μεταβολικός ρυθμός. 

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αραβόσιτος Ζιζάνια ετήσια / πολυετή πλατύφυλλα 50-75 κεκ/στρ. Δεν ορίζεται

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.