Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ζιζανιοκτόνα

Efica 96 EC

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο, στα ζαχαρότευτλα, στο βαμβάκι, στην τομάτα, στην πατάτα, και στον...

efica

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70251/02.11.2017

Γενικές πληροφορίες

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και μερικών πλατύφυλλων ζιζανίων στον αραβόσιτο, στα ζαχαρότευτλα, στο βαμβάκι, στην τομάτα, στην πατάτα, και στον καπνό. H δ.ο. του Efica 96 EC s-metolachlor, απορροφάται κυρίως από το στέλεχος και το κολεόπτιλο και λιγότερο από τις ρίζες. Στα ζιζάνια παρεμποδίζεται η διαίρεση των κυττάρων και την ανάπτυξη βλαστών και ριζών.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αραβόσιτος Ζιζάνια ετήσια αγρωστώδη / πλατύφυλλα 80-160 κεκ/στρ. Δεν ορίζεται
Βαμβάκι Ζιζάνια ετήσια αγρωστώδη / πλατύφυλλα 100-130 κεκ/στρ. Δεν ορίζεται
Ζαχαρότευτλα Ζιζάνια ετήσια αγρωστώδη / πλατύφυλλα 80-130 κεκ/στρ. Δεν ορίζεται
Καπνός Ζιζάνια ετήσια αγρωστώδη / πλατύφυλλα 100-130 κεκ/στρ. Δεν ορίζεται
Πατάτα Ζιζάνια ετήσια αγρωστώδη / πλατύφυλλα 100-130 κεκ/στρ. Δεν ορίζεται
Τομάτα Ζιζάνια ετήσια αγρωστώδη / πλατύφυλλα 100-130 κεκ/στρ. Δεν ορίζεται

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.