Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ζιζανιοκτόνα

Kugar One

Mεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο σιτάρι.

Kugar One

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70007/3.10.2019

Γενικές πληροφορίες

Φύλακας στο...σιτάρι!

Mεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για τον έλεγχο ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο σιτάρι. Aπορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μετακινείται στον μεριστωματικό ιστό όπου δρα παρεμποδίζοντας ταυτόχρονα την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων και των αμινοξέων με διακλαδισμένη αλυσίδα ατόμων άνθρακα. Το pinoxaden ανήκει στη χημική ομάδα των φενυλοπυραζολινών που δρα παρεμποδίζοντας τη δράση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο ένζυμο για τη βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων. To clodinafop-propargyl ανήκει στη χημική ομάδα των aryloxyphenoxy propionic παραγώγων που ονομάζονται κοινώς “FOPS”, τα οποία δρουν παρεμποδίζοντας τη σύνθεση του ενζύμου Acetyl- CoA- Carboxylase (ACCase), απαραίτητο ένζυμο για την βιοσύνθεση των λιπαρών οξέων. To florasulam ανήκει στην ομάδα των τριαζολοπυριμιδινών-σουλφανιδίων. Αναστέλει τη δράση του ενζύμου οξεικογαλακτική συνθετάση (acetolactate synthase-ALS), απαραίτητο ένζυμο για την βιοσύνθεση των αμινοξέων με διακλαδισμένη αλυσίδα ατόμων άνθρακα.

Mια έξυπνη σύνθεση σε μια εξαιρετική φόρμουλα

  • Το Pinoxaden ανήκει στην ομάδα των ‘DEN’ , παρεμποδίζει το ένζυμο ACCase και είναι μοναδικό στην κατηγορία του καθώς δρα σε δυο σημεία: στο ένζυμο του χλωροπλάστη αλλά και στο κυτόπλασμα. Απορροφάται από τα φύλλα και μετακινείται στους υπέργειους και υπόγειους μεριστωματικούς ιστούς των ζιζανίων.
  • Tο Clodinafop-propargyl ανήκει στην ομάδα των ‘FOP’ και παρεμποδίζει το ένζυμο ACCase. Απορροφάται απο τα φύλλα και το στέλεχος και μετακινείται διασυστηματικά στα σημεία ανάπτυξης φύλλων και βλαστών.
  • Το Florasulam ανήκει στην ομάδα των τριαζολοπυριμιδινών και παρεμποδίζει το ένζυμο ALS. Απορροφάται απο τα φύλλα και τις ρίζες και μετακινείται μέσω του ξυλώδους και ηθμώδους ιστού ανοδικά και καθοδικά.

ΕΝΑ ΜΟΝΑΔΙΚO ΑΠΟΤEΛΕΣΜΑ

  • Απλοποίση της ζιζανιοκτονίας: Ταυτόχρονη καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων με 1 πέρασμα.
  • Εκλεκτικότητα στην καλλιέργεια.
  • Ευέλιξία στην εφαρμογή: Μεγάλο εύρος χρόνου εφαρμογής.
  • Γρήγορη απορρόφηση - Αντοχή στην έκπλυση: Η γρήγορη απορρόφηση (30 λεπτά από τον ψεκασμό) μειώνει τον κίνδυνο της έκπλυσης από βροχή.
  • Σύνθεση που δεν απαιτεί την προσθήκη επιφανειοδραστικού.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Σιτάρι Ζιζάνια ετήσια αγρωστώδη / πλατύφυλλα 67-100 γρ/στρ. (σκληρό, μαλακό) Δεν ορίζεται

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.