Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ζιζανιοκτόνα

Minsk

Ζιζανιοκτόνο για έλεγχο δύσκολων ζιζανίων προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά στις καλλιέργειες του αμπελιού, της ελιάς και των εσπεριδοειδών.

minsk

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70246 18.10.2017 -Η/Μ τροπ.: 07.12.2021

Γενικές πληροφορίες

Η αλλαγή στην ζιζανιοκτονία!

Το Minsk® 25 WG με δραστική ουσία το Flazasulfuron, είναι ένα ευρέος φάσματος υπολειμματικό ζιζανιοκτόνο για έλεγχο δύσκολων ζιζανίων προφυτρωτικά ή νωρίς μεταφυτρωτικά στις καλλιέργειες του αμπελιού, της ελιάς και των εσπεριδοειδών.

  • Το Flazasulfuron δρα αναστέλλοντας την δράση του ενζύμου οξυγαλακτική συνθετάση (ALS) το βασικό ένζυμο για την σύνθεση απαραίτητων αμινοξέων όπως η βαλίνη, η ισολευκίνη και η λευκίνη σταματώντας την ανάπτυξη των ζιζανίων.
  • Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται σε λίγες ώρες από την εφαρμογή ενώ τα πρώτα ορατά συμπτώματα της δράσης του Minsk εμφανίζονται 5-7 ημέρες μετά τον ψεκασμό με αποχρωματισμούς στα νεαρά φύλλα. Στην συνέχεια παρατηρείται αφυδάτωση και νέκρωση των φύλλων με τον θάνατο των ζιζανίων να επέρχεται συνήθως σε 20-25 ημέρες από την εφαρμογή ανάλογα με τις θερμοκρασίες που επικρατούν.

Πλεονεκτήματα

  • Υψηλή αποτελεσματικότητα απέναντι σε δυσεξόντωτα ζιζάνια
  • Υψηλή εκλεκτικότητα
  •  Πολύ καλό περιβαλλοντικό προφίλ
  • Δραστικό ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες σε αντίθεση με τα άλλα ζιζανιοκτόνα
  • Πολύ καλή συνδιαστικότητα με άλλα καθολικά ζιζανιοκτόνα

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Εσπεριδοειδή Eτήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια  16 45
Ελιά Eτήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια  16 45
Αμπέλι επιτραπέζιο Eτήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια  16 75
Αμπέλι οινοποιήσιμο Eτήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια    75
Ακαλλιέργητες εκτάσεις  (Σιδηρόδρομοι, βιομηχανικές περιοχές, αρχαιολογικοί χώροι, νεκροταφεία, πλατείες, πλάι σε δρόμους και εθνικές οδούς, σε χώροι με  φωτοβολταϊκά πάνελ, σε αστικές και αγροτικές περιοχές).  Eτήσια αγρωστώδη και πλατύφυλλα ζιζάνια Πολυετή ζιζάνια  20 Δεν ορίζεται

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.