Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ζιζανιοκτόνα

Mistral 70 WG

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.

box

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 7580/12.7.1999

Γενικές πληροφορίες

Ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. 

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Καρότο Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη 50 γρ/στρ. 60
Μηδική Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη 75-100 γρ/στρ. 60
Πατάτα Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη 50-100 γρ/στρ. 60
Σόγια Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη 75-100 γρ/στρ. 60
Σπαράγγι Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη 50-100 γρ/στρ. 60
Τομάτα Ζιζάνια ετήσια πλατύφυλλα / αγρωστώδη 40 γρ/στρ. 60

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.