Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ζιζανιοκτόνα

Nicogan 4 OD

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.

nicogan

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70028/8.2.2013

Γενικές πληροφορίες

Διασυστηματικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ορισμένων αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αραβόσιτος Ζιζάνια αγρωστώδη / πλατύφυλλα 100-150 κεκ/στρ. Δεν ορίζεται

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.