Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ζιζανιοκτόνα

Permit 75 WG

Εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ζιζανίων στις καλλιέργεια του ρυζιού και του αραβόσιτου.

permit

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70403/10.09.2020

Γενικές πληροφορίες

Το σκεύασμα είναι εκλεκτικό μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ζιζανίων στις καλλιέργεια του ρυζιού και του αραβόσιτου. Η δράση του halosulfuron-methyl οφείλεται στην αναστολή της δράσης του ενζύμου της οξειγαλακτικής συνθετάσης (ALS) που προκαλεί ανάσχεση της ανάπτυξης που οδηγεί στην ξήρανση του φυτού.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αραβόσιτος Bidens spp. 3-5 γρ/στρ. Δεν ορίζεται
  Αγριομελιτζάνα 3-5 γρ/στρ.  
  Κύπερη 3-5 γρ/στρ.  
Ρύζι Bidens spp. 3-5 γρ/στρ. Δεν ορίζεται
  Heteranthera spp 3-5 γρ/στρ.  
  Κίτρινη Κύπερη 3-5 γρ/στρ.  
  Μοσχοκύπερη 3-5 γρ/στρ.  
  Πεντάνευρο ρυζιού 3-5 γρ/στρ.  
  Ραγάζι 3-5 γρ/στρ.  
  Σκίρπος 3-5 γρ/στρ.  

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.