Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Ζιζανιοκτόνα

Spectrum Gold

Προφυτρωτικό ή μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων στο καλαμπόκι.

spectrum gold

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά: 70289/20.7.2018

Γενικές πληροφορίες

To SPECTRUM GOLD SE εφαρμόζεται προφυτρωτικά ή μεταφυτρωτικά ως το 6 πραγματικό φύλλο του καλαμποκιού για την καταπολέμηση αγρωστωδών και πλατύφυλλων ζιζανίων. Είναι ζιζανιοκτόνο, μίγμα της δραστικής ουσίας dimethenamid- P που ανήκει στην ομάδα των χλωροακεταμιδίων και της δραστικής ουσίας terbuthylazine που ανήκει στην ομάδα των χλωροτριαζινών. Το terbuthylazine παρεμποδίζει τη φωτοσύνθεση (φωτοσύστημα ΙΙ), ενώ το dimethenamid- P παρεμποδίζει την κυτταρική διαίρεση και μεριστωματική αύξηση.

Συμβουλές εφαρμογής

Δόσεις ανά καλλιέργεια & στόχο

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΧΘΡΟΣ/ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΔΟΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ PHI
Αραβόσιτος Ζιζάνια ετήσια αγρωστώδη / πλατύφυλλα 200-300 κεκ/ στρ. Δεν ορίζεται

Δηλώσεις προφύλαξης

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.