Παράκαμψη προς το κυρίως περιεχόμενο
Farmer walking

Oικολογικά προγράμματα - ecoschemes

Λιπάσματα και προϊόντα λίπανσης με βιοδιεγέρτες φυτών της ADAMA ΕΛΛΑΣ Μονοπρόσωπης Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ που δύναται να ενισχυθούν και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα «Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων» του Καν. (ΕΕ) 2021/2115, οικολογικά προγράμματα (ecoschemes), όπως αυτά περιγράφονται στο ΦΕΚ 3941/17.06.23
Farmer walking

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι τα προϊόντα της εταιρίας μας:

  • ExelGrow, Λίπασμα Νέου Τύπου Ομάδας ΣΤ με ΑΚ 270
  • Folimar CA, Λίπασμα Νέου Τύπου Ομάδας ΣΤ με ΑΚ 143
  • Folimar με μαγνήσιο και ιχνοστοιχεία, Λίπασμα Νέου Τύπου Ομάδας ΣΤ με ΑΚ 143
  • Neptunion, σκεύασμα βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών που κυκλοφορεί σύμφωνα με την ΥΑ 217217/2004,

Τηρούν τις προυποθέσεις του Άρθρου 77, παράγραφος 2 του ΦΕΚ 3941/17.06.23 («...λιπάσματα και προϊόντα λίπανσης με βιοδιεγέρτες φυτών που δύναται να ενισχυθούν...»)και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα «Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων» του Καν. (ΕΕ) 2021/2115, οικολογικά προγράμματα (ecoschemes), όπως αυτά περιγράφονται στο ΦΕΚ 3941/17.06.23. 

Με εκτίμηση, 

Για την ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ. 

Επιστολή ADAMA

κατέβασέ την